Kişisel gelişim her yerde.

Uydurukları demiyorum, know-how’ı olan iddialı eğitimler dinliyorum bazen.

Bendeki tadı: Rahmetli Doğan Cüceloğlu’ndan sonra gök kubbenin altında yeni bir şey yok.


Çift şeritli bir yol düşünün. Belediye tek şeridin bir bölümünü kapatmış, karşılıklı yönlerden gelenler birbirine ara ara yol vermek zorunda ve trafiği yönetecek kimse yok.

Ne oluyor biliyor musunuz, bir taraf tek şeridi kapıp geçmeye başlayınca arkadan gelenlerin hiç birisi kendi inisiyatifiyle beklemiyor. “Du ben de geçivereyim” kafasında herkes.

İşte o an, toplumun her konudaki genel yaklaşımının bir kesiti.

“Kendimi kurtarmak için seni yok sayıyorum, gerekirse üstüne basar geçerim.”


Günün fotoğrafı

camilseisanu’nun. Bu da unutamadıklarımdan.


Spastik kolit bence bir hastalık değil, bir semptom. O kadar duygularla sebep sonuç ilişkisi içinde. Yani önceden atağının geleceği bile tahmin edilebilir.


Planlama bir beceriyse, koşullar değiştikçe hızla vazgeçip yenisini yapmak daha çok beceri.

Bitmedi.

Bazen de plan olmamalı. Bilinmeyenler fazlaysa, boşuna. Bir şeylerin görünür olmasını beklemek gerekebilir.


Günün fotoğrafı

camilseisanu’nun. Romanya.


Evrene yolladığımız enerjilerin çoğu boşlukta yol almaya devam ediyor.

Olmuyor.

Herhalde yollama gücümüz yetmiyor. Ya da zamanlamasını bilmediğimiz için onu beklememek gerekiyor.


Bisikletin daha çok kullanılması için maganda şoförlerden daha büyük bir engel var: O şehrin fazla inişli yokuşlu olması. Düz değilse zor. Yokuşta pedal basmak ölüm.


Şöyle bir tezim var; yerel tatlar, tanımayana vakvak eğlencesi. Ne versen öyledir zanneder yer. Gerçek tat, onun aslını bilenin aldığı tat.


Zoom yorgunluğu terimi oturmaya başladı. Çare diye ıvır zıvır şeyler öneriyorlar. Hiç madde madde sayılacak bir olay yok, bence net.

Zoom’suz olabiliyorsa, vatzap-tlf falan, kesin öyle yapın.

Bunun dışında çare yok. Eskiden toplantılardan kaçabiliyor muyduk?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store