den ständiga förändringens oföränderliga uttryck

Livet i ett flöde, och en utveckling som går i vågor. Vi närmar oss slutet på denna bok, och med detta början på något annat.

Det finns några aspekter som gör att det reglerade affärslivet och dess spelregler, disharmonierar med livet i stort. Vi lever inte vårt liv i kvartal. De flesta fokuserar mentalt säsonger i sina levnadsår. Och säsonger som varierar i energi. Om man inte tillhör “semesterbranscherna” (solens tre månader eller snöns intensiva fjällveckor, med näringar fokuserade på upplevelser), så sker högenergiverksamheter fokuserat kring två huvudsakliga…


— är processen viktigare än målet?

Saker att göra innan man dör. På engelska finns uttrycket “The Bucket List” — som helt enkelt är en livets to-do-list dominerad av det som skulle skapa ånger om det inte görs innan jordelivet nått sin ände. Drömmar. Det som upplevs som viktigt. Det finns även vad jag skulle kalla kategoriserade “bucket lists” i form av böcker. “1001 filmer du måste se/platser du måste besöka/böcker du måste läsa/album du måste höra innan du dör”.

På tal om böcker. När detta skrivs kanske en latent “bucket…


— planer, intentioner och navigeringskonst

Metaforen ligger ständigt som närmast till hands, när vi försöker fånga ett liv i flow. Sjöfärden.

Några nautiska mil närmare, några nautiska längre mil ifrån. Vartåt och varifrån? Vi förlitar oss på smartphonen som navigeringshjälpmedel med det eviga Googlesökandet för att hitta rätt — vår dags sextant. Var finns svaren? Vad är frågan?

För att veta vårt nästa steg, är det bra att hålla koll på vart vi är på väg.

I ett kinesiskt ordspråk har det sagts — “Om vi inte ändrar riktning, lär vi hamna dit vi är på väg.”. Det aktiva valets påminnelse.

Sextant — navigeringshjälpmedel. Källa: http://www.wpclipart.com/travel/sea_travel/sextant.png.html

Hur gammal har du…


— planeringshorisonter, fyrbåksljus och säsongernas vågor

Sidhuvudets bilder, upprepade på höjden. Ett år fångat av Strömparken i Norrköping — ett av norrköpingsbornas favoritutomhushäng större delen av året. Vinter, vår, sommar, höst. Livet som en ständig balans mellan det förutsägbara och det föränderliga. Strömparkens människoskapade bäckfåra ringlar förbi den stora Motala ström i ett separat flöde i huvudsak på samma sätt varje dag. Men parken skiftar i karaktär när vår vinkel relativt solen förändras över säsongerna.

Ett jordevarv runt solen. Åren berättar sina berättelser, som växer fram med livets gång och händelser. Månvarven definierar månaderna, och tolv på ett ungefär ringar vi in.

Vi har längs våra kapitel zoomat ut i tiden från en dag, via en vecka, följt av en månad. Nu lyfts det till ännu en nivå av omfång. Hur leva ett levnadsår i flow?

Tiderna vi lever i präglas av allt större osäkerhet. Det som fokuserats för att rulla vidare livet i Sverige — anställningen — är något som omgärdas av allt större osäkerhet. Och både företags- och skatteintäkter i de traditionellt strukturerade…


- är nuet fortfarande oföränderligt ditt

Källa: http://goo.gl/Oua6Gb

En plastpåse som flyger omkring i luften. En vardaglighet. Visserligen allt som oftast resultatet av slarv. Någon har slängt den. Men vi kan byta perspektiv för en stund. Något människoskapat, som far omkring likt en symbol för en annan föränderlighet — när sommaren ebbar ut och hösten ger oss lövens virvelvindar i rött, gult och grönt. Rött, stanna upp. Gult, i övergång, öka uppmärksamheten. Och bortom trädens idegång, en ny vår. Grönt — njut och kör!

I filmen American Beauty finns en film i filmen, som är kanske en av de mest…


— att hitta och definiera rytm

Medge en sak. Det är mycket som är i otakt gällande vårt sätt att se på och “kontrollera” tid. Exempelvis en månadskalender.

Tänk efter. Jag bäddar in några vardagsuttryck, i en föreställd situation.

En torsdagsfrukost med någon regnbågsfamilj:

— “Men gubben, skulle inte ditt ex ha Wilma först nästa helg?”

— “Nej, gubben, det var faktiskt denna helg. Jag vet att du tycker att mitt ex är oförtjänt lycklig, men det är faktiskt JÄMNA veckor, och inte UDDA vi har henne. Hon får väl njuta av min dotters sällskap helgen som kommer. Din bonusdotter kommer…


- agilitet, flexibilitet, stabilitet

När jag läste svenska i högstadiet och skrev någon text i min skrivbok sa min svensklärarinna att jag inte skulle skriva om min egna situation, där jag beskrev min skrivtorka eller något liknande. Över tid har dock det publika intresset för “kulturella produkter” ändrats mer och mer. Vi tenderar att vara mer nyfikna på “hur”, snarare än slutresultatet. Bakomfilmen hamnar i fronten, med andra ord. När DVD-skivans extramaterial blir huvudmaterial.

Vad är väl mer lämpligt med detta som bakgrund, än att berätta berättelsen om glappet i tid för publiceringen mellan detta och förra…


- om horisonter och planeringsperspektiv

Månadsgenomgången.

På samma sätt som den dagliga genomgången och veckogenomgången är viktig för att skaffa distans och översikt — helst i början och i slutet på dessa “tidsenheter”, är månadsgenomgången detsamma. Och på något sätt har frasen “three is a magic number” etsat sig fast i mina nervbanor.

Vad är dina topp tre för dagen? Nådde du dina topp tre denna dag?

Vad är dina topp tre för veckan? Nådde du dina topp tre för veckan?

Och, ja. Vad är dina topp tre för månaden som kommer?

Vad har du i horisonten? Och som en följd…


- kärnflödena i fokus

Det är inte mycket vi kan vara säkra på. Födsel, död, jordsnurr, månsnurr. Och att väderprognoser troligtvis kommer vara fel då och då. Förresten, att skattemyndigheten kommer avkräva deklaration, och att oavsett vad som än händer — inklusive ett tredje världskrig — kommer några saker vara kvar. Universiteten, katolska kyrkan, hajar, gråsuggor och kackerlackor.

Så — är att “planera” något fåfängt? “Det blir ändå aldrig som man tänkt sig.”

Nej. Planera är bra. Det ökar sannolikheten — likt väderprognoser — att livet ökar något i förutsägbarhet.

Förändring. Den konstanta.

Vi har gått igenom en dag…


- sinnesro och framtider

Det finns en bön som heter sinnesrobönen. Oavsett om du tror på någon gud eller inte, finns det oceaner av visdom i den. Författad av prästen Reinhold Niebuhr 1926 lyder den;

“Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Men det går ju att ersätta ordet “Gud” med något annat — om man tror på någon “kraft” utanför sig själv. Något som alltid går att sätta där är ordet “Universum”. Fyllt av energi. Så är det ju.

Time Magazine. 3 februari 2014. The Mindful Revolution.

Mindfulness

För vad den…

Anders Abrahamsson

RE:LOVE THE WORLD. Messaging For Improvement. Family, Aikido, DJ, Writer. Love is the hero! // Here on Medium: First draft of a book done. Check Publication!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store