PUBG Turnuva Maçlarına Nasıl Bağlanırım?

PlayDecent
Oct 10, 2019 · 4 min read

PlayDecent interaktif bir turnuva platformu olduğu için tüm iletişimler web uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir. Discord’dan destek aktiviteleri haricinde herhangi bir operasyonumuz yoktur. Maça giriş, turnuva ayakları, maç takvimi ve zamanlaması, oyun odası isim ve şifre paylaşımı, oyuna gireceğiniz zamanlamalar PlayDecent platformu üzerinden sistemin ve adminlerimizin yönetimi ile sağlanmaktadır.

  1. Kayıt olduğunuz etkinliklerin çoğunda, sayfada belirtilen maç başlangıç saatinden 25 dk önce, “Check-in” yani “Yoklama” süreci başlar. Bu işlem turnuvaya yüksek talep olması durumunda, hazır olan takımların oyuna alınmasını sağlar. Check-in süresi, maçların başlamasına 5 dk kala otomatik olarak sona erer.
Image for post
Image for post

2. Check-in yaptıktan sonra mutlaka işlemin doğruluğunu sağlayınız. Bunun için “Katılımcılar” sekmesinden takımınızın yanındaki durumu kontrol edebilirsiniz. Check-in, tüm oyuncuların ayrı ayrı yapması gereken bir işlemdir, sadece takım kaptanının yapması yeterli olmaz.

Eğer aşağıdaki görüntüyü görüyorsanız, check-in’iniz tam olarak gerçekleşmemiş demektir.

Image for post
Image for post

3. Check-in süresi bittikten sonra (yani turnuva saatinden 5dk önce) maçlar sistem tarafından rastgele ve otomatik olarak atanır. Ekibimiz fikstüre müdahale edemez! Check-in süresi bittikten sonra “Maçlar” sekmesine gittiğinizde karşınıza çıkan ekrandan, maçınızı kiminle ve ne zaman oynayacağınızı görebilirsiniz.

4. Turnuvaya kayıt olduktan sonra maçlar sekmesine gittiğinizde karşınıza bu ekran çıkacaktır.

Image for post
Image for post

5. Gruplara tıkladığınızda, takımınızın hangi grupta olduğunu buradan kontrol edebilirsiniz. Takımınızın ismi turnuvaya katılmanıza rağmen gruplarda gözükmüyorsa, özel turnuvalara tabi kurallara uygun olmayabilirsiniz. Böyle bir durumda mutlaka “Destek” sekmesinden bizimle temasa geçin.

Image for post
Image for post

6. Maç saati geldiğinde, sağ üst köşede gözüken çan ikonundan gönderilecek bildirime tıklayarak size özel açılan lobiye giriş sağlayabilirsiniz. Eğer kayıt veya check-in yapmamışsanız, bu bildirim size veya takım arkadaşınıza gönderilmez.

Image for post
Image for post

7. Bildirimdeki linke veya “Go to lobby” tuşuna bastığınızda tamamen size özel bir lobi sekmesi açılacaktır.

Image for post
Image for post

8. Açılan sekmeden oyun bilgileri butonuna bastığınız zaman önünüze lobi bilgileri çıkacaktır.

Image for post
Image for post

9. Size özel lobi penceresindeki bilgileri aldıktan sonra PUBG’yi açıp, Custom Game/Esports Mode modülüne girin. Sizinle paylaşılan oyun odası ismini aratın ve bu odaya özel yaratılan şifreyi girin.

Image for post
Image for post

10. Hangi slotta olduğunuz oyun bilgilerini aldığınız yerde yazmaktadır.Sistem otomatik olarak kayıtlı olduğunuz PUBG oyun içi hesabınızdan sizi tanır.

Image for post
Image for post

Adminlerimiz gerekli kontrolleri sağladıktan sonra, turnuva bilgilerinde belirtilen sürede(standart 5dk) yer değiştirmeyi kapayıp, oyunu başlatacaktır. Bu süre zarfında maç odasına gelmeyen oyuncular ve takım arkadaşları otomatik olarak bu maçtan diskalifiye olurlar.

11. Maç bittikten sonra turnuva sayfasına geri döndüğünüzde artık yapmanız gereken hiçbir şey yoktur. Sonuçlar, PlayDecent ve PUBG’nin altyapı işbirliği sayesinde otomatik olarak belirlenecek ve genel turnuva ve maç sonuçları tablolarına yansıtılacaktır.

Image for post
Image for post

12. İsterseniz burada “Detaylar” tuşuna tıklayarak, maçın kuş bakışı tekrarını izleyebilir, bir sonraki maçın lobisi açılmışsa yine size özel açılacak lobi sekmesine geçip bir sonraki oyun odası bilgilerini alabilirsiniz. Diğer lobinin ne zaman açılacağının zamanını sağ üst köşedeki zamanlayıcı yardımıyla takip edebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Başka yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa, bize ana sayfamızdaki yardım sekmesinden ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

discord.gg/7DJUB4Q

facebook.com/playdecent

instagram.com/playdecent_tr

twitch.tv/playdecent

PdcRehber

Türkiye’nin ilk dijital ve ölçeklenebilir espor altyapı platformu

PlayDecent

Written by

Esports Made Easy — Türkiye’nin İlk Online Espor Altyapı Platformu

PdcRehber

PdcRehber

PlayDecent her türden ve seviyeden espor oyuncusuna, çeşitli oyun etkinliklerine kolayca katılabilmesi için gerekli araçları sunan otomasyonlu espor altyapı platformudur.

PlayDecent

Written by

Esports Made Easy — Türkiye’nin İlk Online Espor Altyapı Platformu

PdcRehber

PdcRehber

PlayDecent her türden ve seviyeden espor oyuncusuna, çeşitli oyun etkinliklerine kolayca katılabilmesi için gerekli araçları sunan otomasyonlu espor altyapı platformudur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store