Pitanje: Šta je emocionalno zlostavljanje? Zašto zlostavljamo slabije od nas?

Nećemo mlatiti praznu slamu. Odgovor na pitanje će uvijek biti preporuka za čitanje i odlomak iz preporučene knjige.

Povremeno ćemo odgovarati na zanimljiva pitanja koja nam nalete u razgovorima sa drugaricama, drugarima, ili dođu u naš inbox. Nećemo mlatiti praznu slamu. Odgovor na pitanje će uvijek biti preporuka za čitanje i odlomak iz preporučene knjige.

Odgovor na pitanje se nalazi u romanu Destroy, she said koji je napisala Marguerite Duras.

Naša draga autorica je u svom rukopisu ostavila naznaku da se roman može lako pretočiti u scenario za film. Ne ostavljajući ni to slučaju, sama ga je i snimila. Pa, umjesto odlomka- evo ga! Cijeli roman, iste emocije, isti odgovori, na Youtube-u, sa engleskim titlovima!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.