Pitanje: Mora li feminizam biti ideologija?

Nećemo mlatiti praznu slamu. Odgovor na pitanje će uvijek biti preporuka za čitanje i odlomak iz preporučene knjige.

Povremeno ćemo odgovarati na zanimljiva pitanja koja nam nalete u razgovorima sa drugaricama, drugarima, ili dođu u naš inbox.Nećemo mlatiti praznu slamu. Odgovor na pitanje će uvijek biti preporuka za čitanje i odlomak iz preporučene knjige

Odgovor na pitanje se nalazi u zborniku Neko je rekao feminizam? koji je uredila Adrijana Zaharijević.

O zborniku: Pred sobom imate iznimno vrijedno štivo koje je konačno doživjelo i svoje bosanskohercegovačko izdanje. Zahvaljujući Adriani Zaharijević i njenom predanom radu na priređivanju ove knjige dobili/e smo mogućnost da čitamo novu i mlađu generaciju teoretičarki i aktivistkinja, te tako uspostavljamo nove veze i suradnje, i dobijamo priliku komparirati vlastita iskustva sa onima u zemljama našeg okruženja. Ovu novu generaciju treba pratiti, prevoditi, povezivati i sa njima tražiti zajednička mjesta sa kojih možemo oblikovati novu generaciju feministkinja. I zaista, nije pretjerano ako zaključim da je ova knjiga odlično gradivo upravo za one koji se boje riječi FEMINIZAM ili su je pogrešno shvatili/e, kao i za one koji/e su neke lekcije zaboravili/e, preskočili/e ili ih nisu imali prilike čuti. Ako ste pak jedna/jedan od onih koji/a na riječ feminizam zamišljaju raznorazne rogobatne zvijeri, ova je knjiga vaš prvi korak sa suočavanjem sa činjenicom da su zvijeri ustvari oni/e koji/e su vas hranili/e lažnim istinama i hrabrili/e vas da nastavite misliti onako kako vam nalažu i nikako drugačije. Nemojte se bojati, feminizam je već svuda oko vas, samo ga morate upoznati. Ova knjiga će svakako pomoći. Ako ste oni/e drugi/e, onda će vas ova knjiga obradovati svojom jasnom strukturom, raznolikošću tema koje pokriva, mnoštvom mladih i kompetentnih autorica i autora koji/e su dali/e svoj doprinos ovoj raspravi, te, svakako, svojom sveobuhvatnošću. Ova knjiga je nastala kao reakcija na zaborav i podsjetnik mladima (posebno ženama) na istoriju i podrijetlo vlastitih sloboda. Neko je rekao feminizam? je neupitno knjiga koju morate imati, čitati, iznova svladavati i poklanjati onima koje želite uvesti u svijet kritičkog promišljanja tema koje su u našim patrijarhalnim društvima već dogmatizirane i zatvorene za raspravu. Feminizam nas pak uči nečemu sasvim drugačijem, a to je da tragamo za tim šovinističkim podvalama na svakom koraku, da ne ispustimo niti jednu oblast i temu, te da o svemu mislimo imajući na umu poziciju drugog/druge. Sada kada nas, ne tako suptilno, truju sapunicama, vješto prenoseći patrijarhalne modele, kada nas masovni mediji obasipaju „idealom“ savršene žene, majke, sestre, kada religijske vođe vode dijalog oko naših tijela, ponovno nas vraćajući u bitke za koje smo mislile da su gotove, i kada se borimo za još koji procenat u ovoj i onoj političkoj vlasti, nije li vrijeme posvetiti se izučavanju feminizma koji ne samo da dijagnosticira diskriminaciju i ukazuje na njene pojavnosti, nego i nudi rješenja koja ne samo da mogu unaprijediti živote žena, nego i društva općenito. Vrijednosti koje feminizam promovira su neupitno vrijednosti koje su zaboravljene, prigušene i osporavane. Solidarnost, zajedničko, ljubav za sebe i druge, angažiranost, slobode….. Nije li nam u ova vremena, samo to preostalo? Sve drugo smo, čini se, probali/e. Kako nam naslov ove knjige sugerira, feminizmu se i dalje čudimo, još uvijek ga tražimo, sa njim se borimo, ali ga i živimo, za neke je i dalje nedorečen, a za neke od nas je postao naša vlastita suština. Mogu reći da je ova knjiga, kao i mi same, slojevita, drugačija i kreirana tako da svaki njen završetak nagovještava novi nastavak i nove puteve koje će/mo strastveno istraživati. Podijeljena u sedam dijelova: prava i slobode; lično i politično; identiteti, razlike; glasovi, odjeci; slike, pokreti; teorije, prakse, te presjeci, pačvorci, ova nas knjiga vodi kroz istoriju, sadašnjost, ali i u budućnost koja je, shvatit ćemo to na kraju ove knjige, za neke od nas ostala šuplja i nepotpuna, te kao da su joj čitavo to vrijeme nedostajali ženski glasovi i ženske glave. Riječi koje umještam u ovaj tekst, kao neki nedovršeni niz jesu: stereotipi, zamke, identiteti, politika, muškarci i žene, ideologija, drugi/e, treći/e, tradicija, religija, kritika, problematična mjesta, seksualnost, majčinstvo, šutnja, bol, kreativnost, umijeće, umjetnost, traganje i bit. Neka za vas feminizam bude putovanje u njihovu suštinu.
Danijela Dugandžić
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.