Poziv za objavu teksta

Uredništvo magazina Ženska Glavo raspisuje konkurs za tekst koji će biti objavljen na web stranici www.zenskaglavo.com u oktobru 2016.

Tekst treba biti originalno djelo, do 500 riječi, na temu digitalni feminizam. To može biti kratki esej, istraživanje, literarni rad, ili bilo koja druga tekstualna forma.

Tekstove se šalje na email glavo.zenska@gmail.com do 19.9.2016. Autori i autorice najboljih će, nakon objavljivanja, dobiti priliku da i dalje surađuju sa uredništvom.