Μουσική & Μαθητές

H αναπαραγωγή της μουσικής απαιτεί από τους μαθητές να μετρήσουν, να προσθέσουν να αφαιρέσουν, να αναγνωρίζουν μοτίβα, να συζητήσουν τα ηχητικά κύματα και τις δονήσεις, τη δυναμική, το ρυθμό, την ταχύτητα και να οπτικοποίησησουν διάφορα στοιχεία που βελτιώνουν τις χωροχρονικές δεξιότητες. Όλες αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για τη σκέψη και την επίλυση προβλημάτων στα μαθηματικά και την επιστήμη.

Η μουσική απαιτεί επίσης τους μαθητές να μάθουν λέξεις στα ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά και λατινικά. Οι μαθητές μελετούν μουσική από Ευρώπη, Ασία, Λατινική Αμερική, αφρικανικών πολιτισμών, κλπ και οι συνθέτες και τις ιστορικές περιόδους που συνδέονται με αυτά. Αυτή η γνώση μπορεί να ενισχύσει την απόδοσης στη γλώσσα και στα μαθήματα κοινωνικών σπουδών.

Η μουσική κάνει το μυαλό μας να εργαστεί σκληρότερα και να γίνει πιο περίπλοκη στον τρόπο σκέψης μας όταν διαβάζουμε, παίζουμε και τραγουδάμε μουσική την ίδια στιγμή. Δεν είναι μια «μονόπλευρη» δραστηριότητα, αλλά περιλαμβάνει και τις δύο πλευρές να εργάζονται ταυτόχρονα.

Η μουσική έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την οπτική και ακουστική εστίαση σε φοιτητές με ADD, ADHD, δυσλεξία, κλπ. Παίζοντας ένα όργανο βελτιώνει τις κινητικές ικανότητες και το συντονισμό και αυξάνει τη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος.

Ειδικά τους μαθητές ειδικής αγωγής η μουσική μπορεί να τους βοηθήσει να βρουν τις απαραίτητες δεξιότητες για χρήση σε άλλες κατηγορίες και να βελτιώσει τη συνολική τους απόδοση.

Έχω πολλούς μαθητές οι οποίοι μέσω της μουσικής έχουν διαπρέψει στο σχολείο, έχουν κάνει ποιοτικές φιλίες και έχουν γνωρίσει την αποδοχή την αναγνώριση την καταξίωση και το χειροκρότημα από όλο το σχολείο.

Η ομαδική δραστηριότητα της μουσικής απαιτεί από τους μαθητές να γνωρίζουν τους συνομηλίκους τους και να χτίζουν εμπιστοσύνη, συνεργασία, επικοινωνία και ανταλλαγή συναισθημάτων και εμπειριών ερχοντας πιο κοντά ο ένας στον άλλο και αποδίδουν σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο. “