Нэг их сайхан сэтгэл

Нэг их сайхан сэтгэл гэж бодсон бодол бол бодол л байдаг бөгөөд бодит байдал гэж арай ондоо зүйл байж болох билээ. Ер нь нэг их сайхан сэтгэл гэдэг бол нэг их сайхан сэтгэл хөдлөл байх нь их. Дараа нь үүрэг, хариуцлага, үр дүнд нь харамсаж эхлэх үед нөгөөх чинь нэг их сайхан сэтгэл биш, нэг их сайхан сэтгэл хөдлөл байж ээ гэдгийг ухаарна. Тэгэхээр нэг их сайхан сэтгэл өөрөө эхлээд ч тэр, сүүлдээ ч тэр түүртэхгүй урсах учиртай бөгөөд, тэр хэмжээний ашиг эргээд ирэхгүй байсан ч хамаагүй, цаанаа дутахааргүй их нөөц баялаг бүхий араамлаг байх учиртай байх нь. Иймд нэг их сайхан сэтгэл гэдэг бол нижгээд зүйлийг гээж бас олж үзсэн, нэлэнхүй зөв зохист сэтгэлд л байдаг зүйл л байж таарав.

Нэг их сайхан сэтгэлтэй хүн болох гэж битгий яар. Учир нь нэг их сайхан сэтгэлтэй болох гэсэн бодол бол бодол учраас л тэр. Үнэнийг энүүхэндээ л гэж хэлэхэд би үргэлж нэг их сайхан сэтгэлтэй хүн болох гэж хичээдэг байсан юм шүү дээ. Хичээх гэдэг чинь юу юм бэ? надад тэр нэг их сайхан сэтгэл нь байсан бол би хичээх шаардлагатай байсан гэж үү? тэр жилийн тэр нэг өдөр тэгж нэг их сайхан сэтгэл гаргасандаа харамсах байсан гэж үү? үгүй дээ. Нэг их сайхан сэтгэлийнхаа ардуур би нэг их байтугай, нижгээд их ашиг болоод хариу сэтгэл нуусан байсан учраас л тэр шүү дээ. Хүн ер нь өөрөөсөө дэндүү их зүйл нууж бас хуурах юм даа…

Нэг их сайхан сэтгэлийн цаана, тийм нэг их горьдлого хийгээд хүлээлт, шунал, тачаал асаж байгаа цагт тэр зөвхөн өнгөлөг боловч доторгүй, урт нас, удаан жаргалгүй зүйл л болж дуусна.

Нэг их сайхан сэтгэл, нэг их сайхан хүн байхын төлөө бодохоос илүү өөрийгөө л засаж сайжруулъя л гэж хичээх нь дээр юм байна. Өөрийнхөө өчигдөртэй уралдах ..

Аа харин нэг их сайхан сэтгэлтэй байж гэмээн түүнийгээ яг хэрэгтэй нөхцөлд л зориул. Зүгээр л ашиг хонжоо төдийхөнд биш. Заримдаа хүмүүс гэнэн тэнэгийг ашигтайгаар ашиглахыг хичээх нь бий. Тэр хүмүүсийг үзэн ядаж, гомдолгүйгээр, тэр бидэн хоёрын зорилго өөр ажээ хэмээн салан од. Тэгээд л болоо. Ердөө нэг их сайхан сэтгэл гэдэг нэгэнтээ чиний л өмч учраас түүнийгээ яах нь чиний зөвшөөрлөөс л үүднэ шүү дээ. Ашигла намайг гэж хүнд өгнө үү, чи үүгээр дутна уу гэж хүнд хүртээнэ үү. Чиний л дур билээ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.