Paysera Visa

З карткою Paysera VISA ви зможете платити в усіх точках продажу, які приймають картки VISA, в Україні і за кордоном. Ви зможете розплачуватися в інтернет магазинах, а також знімати готівку в банкоматах, які приймають картки VISA, в Україні і за кордоном. Валюта картки Paysera — євро.

Разом з карткою вам відкривають додатковий рахунок для платежів картою. Плата за користування карткою становить 0.50 EUR / місяць. Можна замовити до 5 карт. Ціна картки 7.00 EUR, доставка поштою 1.00 EUR.

Доставляється протягом 10 днів (протягом 25 днів за кордон Литви) на надану вами адресу.

Карта дійсна протягом 4 років з дня виготовлення.

Розглянемо як отримати картку Paysera Visa.

Щоб замовити карту Paysera Visa, необхідно вже мати рівень 3 “Standard”.

Якщо у вас вже є рівень 3-“Standard”, натисніть Paysera Visa.

У вікні, що відкрилось, треба заповнити свої дані, поштову адресу, куди буде надіслана карта.

Доставка карти займає близько 1–2 тижні. Після цього вам приходить конверт з листом і карткою. Залишається активувати її.

Для активації картки потрібно ввести CVV код картки.

Наступне повідомлення говорить про те, що картка активована.

Далі можна подивитися всі функції картки і користуватися нею.

Якщо у вас виникатимуть питання або доповнення, залишайте їх у коментарях.

Like what you read? Give Andrew Vertsimaha a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.