Книга: РОМ

Од зборењето со оваа книга ќе можете да го дознаете каков е животот на еден млад Ром кој живее во Шутка.

Дознајте повеќе за дневниот центар за деца од улица, кој дневно се грижи за повеќе од 106 дена и млади луѓе.

Доколку сакате да помогнете, би можеле да земете учество и бидете дел од настанот “Да израдуваме дете од улица”, организиран и поддржан од В Лице В Лице.