About
پژوهشنامه فونت فارسی
بعد از ۵ سال تحقیق و پژوهش پیرامون خط، محتوا، فونت فارسی، حال زمانش فرا رسیده تا دانش و تجربیاتی که تا به امروز موفق به کسب آنها شده‌ام را بصورت دانش آزاد و در راستای رسالت اصلی‌ام یعنی حفظ و گسترش و صیانت از خط فارسی در رسانه‌های دیجیتال را به صورت عمومی منتشر نمایم
More information
Tags
Editors