“ ไม่ว่าพระ ไม่ว่าคน ป่วยได้ สุดท้ายคือตาย ” คำสอนครั้งสุดท้ายก่อนละสังขารของ หลวง ปู่มั่น ภูริทัตโต

ภูริทตฺตธมฺโมวาท จากหนังสือภูริทตฺตมหาเถรานุสรณ์ คติพจน์ คำสอนครั้งสุดท้ายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๙๒ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” อายุได้ ๘๐ ปี และมีอาการอาพาธหนัก เมื่อออกพรรษาแล้ว คณะศิษย์จึงได้ร่วมกันนำท่านจากวัดป่าบ้านหนองผือเพื่อจะไปยังวัดป่าสุทธาวาส และระหว่างทางได้แวะพักที่วัดป่าบ้านภู่

ในช่วงที่พักอยู่ที่วัดป่าบ้านภู่นั้น อาการของหลวงปู่มั่นได้ทรุดลงโดยตลอด

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พระอาจารย์ทองคำ จารุวัณโณ ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้อุปัฏฐากหลวงปู่มั่นอย่างใกล้ชิด ได้บันทึกไว้ว่า

ในยามรุ่งสางของวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ (หนึ่งวันก่อนวันมรณภาพของหลวงปู่มั่น) ท่านได้เปิดหน้าต่างกุฏิของหลวงปู่มั่นออก และพบว่ามีชาวบ้านนับเป็นร้อย ๆ คนมานั่งเฝ้าอาการของหลวงปู่มั่นอยู่ หลวงปู่มั่นจึงได้กล่าวอบรมญาติโยมว่า

“พวกญาติโยมพากันมามาก…มาดูพระเฒ่าป่วย ดูหน้าตาสิ! เป็นอย่างนี้ละ…ญาติโยมเอ๋ย ไม่ว่าพระ ไม่ว่าคน พระก็มาจากคน มีเนื้อมีหนังเหมือนกัน คนก็เจ็บป่วยได้ พระก็เจ็บป่วยได้ … สุดท้ายก็คือตาย

ได้มาเห็นอย่างนี้แล้วก็จงพากันไปพิจารณา … เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตาย

แต่ก่อนจะตาย ทานยังไม่มีก็ให้มีเสีย ศีลยังไม่เคยรักษาก็ให้รักษาเสีย ภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญเสียให้พอ จะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาท … นั้นล่ะจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน

เท่านี้ล่ะ… พูดมากก็เหนื่อย”!!

ขอบคุณประวัติคำสอนจาก tnews