แนวข้อสอบ บุคลากร 4 วิทยาศาสตร์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

แนวข้อสอบ บุคลากร 4 วิทยาศาสตร์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 — ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test 
- แบบทดสอบทัศนคติ Attitude Test
- แบบทดสอบบุคลิกภาพ Personality Test 
- ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง 
- โภชนบำบัดทางการแพทย์ และการให้คำปรึกษา 
- การบริหารจัดการงานโภชนาการ 
- โภชนาการพื้นฐาน 
- วิทยาศาสตร์การอาหาร 
- การวิจัยทางอาหารและโภชนาการ 
- การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

*ข้อมูลติดต่อที่ปกจ้า