BidMor背景

二零一五年開始,香港吸血財務中介肆虐, 令好多有樓在手嘅人想要資金周轉, 都唔敢透過財務中介(agent)去借錢, 需求被嚴重壓抑。 令好多業主直接去搵廣為人知的,即係簡單尐講,花左好多左去電視賣廣告的財務公司做借貸。

但是經過大概一年的消耗下, 大型財務公司已經收貨收到爆曬pool(資金用盡), 因為金管局向銀行指引不可以為財務公司進行融資, 所以一般case已經唔想接, 越來越揀貨做, 此舉實在無可厚非。 因為資金不會無限, 大型物業按揭公司會精簡及優化自身的按揭組合, 令公司提高利潤及有更優質的物業抵押品

咁既情況下, 最近部分大型物業按揭公司停止在報章及電視作大規模的推廣, 即係業界人士講的over-marketing情況, 簡單講就係case做唔切, 財務公司無需要再花費金錢在marketing招攬業主。

有財務需求的業主往往擔心受騙只會找大型樓按公司

另一方面, 業主想按樓借錢, 但係大型財務公司㨂貨門檻越來越高, 近期的做法就係業主想借100萬只會批出50萬, 明明1。5厘可以做但係報俾業主2。5厘, 你要就要唔要就過主的心態。 在急需財務週轉的業主, 唯有迫於無奈接受佢地的報價,如果出去再搵無咁出名的財務公司又擔心比人呃。

中小型財務公司

在同一環境下有人歡喜有人愁, 大型財務公司做唔切, 但係中小型財務公司就唔夠客, 以往細財依賴中間人轉介按揭客戶, 但現在因為吸血中介事件, 令中介已經冇曬生意, 咁就更加冇客俾細財, 金管局收緊按揭成數,加上禁止銀行放水比財務公司, 社會資金流動性不足的情況。 即使細財想做多啲生意, 但係又冇成千上萬的budget係電視報紙賣廣告, 市民對中小型財務公司的認識唔多, 只會覺得大型財務公司多廣告形象好得多, 同時認為中小型財務公司無知名度, 擔心受騙。 其實香港現時有2000間持牌的財務公司,除左幾間為人所知的業界龍頭外,仲有好多財務公司一直都係做正規物業按揭生意的,只係無花錢賣電視廣告。香港有一個物業融資協會,2013年成立,入面的會員大多經營物業融資業務超過二十年,經歷過金融風暴、零三沙士,信譽悠久,攞正牌做正行生意,一直靠服務、口碑、客人的信心,經營呢門生意到今時今日。實情係中小型財務公司往往可以提供比大型財務公司更優厚的按揭條件, 例如:利息、還款年期、個案審核都比較寬鬆, 只係輸在知名度及市民的認受性。

香港現有的大型財務中介公司, 包括:中原按揭,經絡按揭,moneyhero 主要提供銀行按揭轉介及私人貸款信用卡轉介。唯未有一間財務中介是集中提供財務二按轉介的。就算這些大型財務中介公司有經營二按貸款轉介,都無心無力去做,因為二按物業比一按物業,利潤比較少,借款金額較細,二按風險都比一按貸款高,二按的轉介佣金也比一按少得多。有人係大型按揭貸款公司借唔到錢,中小型的財務公司搵唔到客,因此市場上出現了缺口。

BidMor要做的事

我地要撥亂反正,將雙方以快捷、有效的方式聯繫,客人對中小型財務公司建立信心,即使一直唔認識該公司,但透過我地的平台轉介服務,客人都可以放心去進行套現,令財務公司有客有生意,有財務需求的人能夠搵到資金作短期週轉,建立一個健康的貸款市場。

BidMor 提供一個顛覆傳統的模式,先從財務公司取得報價,後提交文件,大大縮短申請人等候的時間,同一時間向多家財務公司,就算有一間唔得,其他財務公司都可以出到報價,令到客人毋需擔心要再搵第二間,重新辦理一次申請手續。另外客人再唔需要擔心受騙,直接聯繫財務公司,享受更好的貸款條件。