Go to 0499154500
0499154500
Letter sent on Jan 25, 2017

01.26.2017 0499154500
Reuts Michael Communicatiedienst

Mijn Dossier — 0499154500 
Online toepassing van de ADIB die burger
toegang geeft tot zijn bevolkingsdossier in het
RijksregisterMijn Dossier — Functionaliteiten
Burger kan via Mijn Dossier:
 Zijn gegevens in het Rijksregister checken
 Gratis attesten raadplegen, downloaden en
afdrukken
 Fouten in zijn dossier rapporteren
 Een adreswijziging doorgeven
Zien wie zijn gegevens de laatste 6 maanden
heeft geraadpleegd (uitgezonderd politie- en
veiligheidsdiensten)Mijn Dossier — Nieuwigheden
 Recente wijzigingen met als doel transparantie te

verhogen en officiële karakter te waarborgen:
 Lay-out en vormgeving voor alle attesten identiek
 Zegel Koninkrijk België aangebracht
 Vermelding “FOD Binnenlandse Zaken –Rijksregister”
PDF-bestanden die digitaal ondertekend zijn door het
Rijksregister, voorzien van de noodzakelijke logo’s
 Attest gezinssamenstelling kan door ieder lid in
volledige weergave worden opgevraagdMijn Dossier — Webservice
• Ook webservice voor gemeenten is
gemoderniseerd
• PDF bestanden ondertekend door
Rijksregister en voorzien van logo’s
• Gemeente kan webservice gratis integreren in
een bestaand e-loket of op een PC-automaatMijn Dossier — Webservice
Ervaring Brussel — Hoofdstad
• Brussel-Hoofdstad begin 2016: 3 PC-
automaten en e-loket die uitgerust zijn met
webservice Mijn Dossier
• Burger logt in met eID en pincode
• Geen tussenkomst van gemeentelijk
bediende, attest wordt automatisch afgeleverd
• Groot succes want grote tijdswinst voor
burger en gemeentepersoneelStatistieken gebruik e-loket Brussel
01/01/2016 (01/02/2016) — 30/09/2016
38 Impr.
42 Impr.
43 Impr.
44 Impr.
46 Impr.
Cert.
Cert Comp Cert de vie
Cert
Cert
Inscription ménage
nationalité résidence
e-guichet
guichet
ratio
967
605
61,51%
3888 296 245
3304 185 60
54,06% 61,54% 80,33%
670
Tot. Impr. Total
demandes
5396 9711Statistieken gebruik e-loket BrusselMijn Dossier — Welke attesten (nu)?
• Attest van gezinssamenstelling (transactie 42
Rijksregister)
• Attest van inschrijving (transactie 38 Rijksregister)
• Attest van leven (transactie 43 Rijksregister)
• Attest van nationaliteit (transactie 44 Rijksregister)
• Attest van woonst (transactie 46 Rijksregister)Mijn Dossier — Welke attesten (toekomst)?
• 1° Un certificat de résidence principale (fusion du
certificat d’inscription et du certificat de résidence)
• 2° Un certificat de résidence principale avec
historique
• 3° Un certificat de vie
• 4° Un certificat de nationalité
• 5° Un certificat de composition de ménageMijn Dossier — Welke attesten (toekomst)?
• 6° Un certificat de cohabitation légale
• 7° Un certificat de mode de sépulture et/ou de rites
• 8° Un certificat de résidence en vue de contracter
mariage
• 9° Un certificat du registre des électeurs
• 10°Un extrait des registresMijn Dossier — Attesten
• Online aanbieden van attesten via Mijn
Dossier is gericht op administratieve
vereenvoudiging en moet klantvriendelijkheid
t.o.v. burger verhogen
• Voordeel burger:
 Bespaart verplaatsing naar gemeentehuis
 24/24 en 7/7
 Bespaart de kostprijs van het attestMijn Dossier — Attesten
Voordeel gemeente:
 Minder bezoekers aan het loket = >
Meer tijd voor andere zaken
Lager papier en inkt (printer)
verbruik
 Minder verkeer naar het gemeentehuis =>
Minder files en minder vervuilingMijn Dossier — Praktisch
• Toepassing is toegankelijk d.m.v.
elektronische identiteitskaart en kaartlezer op
https://mijndossier.rrn.fgov.be
• Voor meer info over het integreren van de
webservice in een e-loket of PC-automaat:
Helpdesk Belpic 02/518 21 16Communicatiecampagne
• Vaststelling: burgers gebruiken Mijn Dossier
niet voldoende
• => Communicatiecampagne
Communicatiemiddelen:
 Logo,
 Poster,
 banner,
 AnimatiefilmpjeCommunicatiecampagne
• Ook structuur en lay-out van de applicatie wordt
aangepast voor meer gebruiksvriendelijkheid
• Timing Campagne:
Eind 2016 / begin 2017
(zodra nieuwe attesten functioneel zijn)
• Gemeenten hebben directe link met burger =>
ideale partner om campagne te ondersteunenBedankt voor uw aandacht

Like what you read? Give 0499154500 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.