(21/100) Měření nálady aplikace

Je zvykem, že každá běžící aplikace, ať mobilní, webová nebo desktopová, zapisuje průběh svých činností do tzv. log souborů. Vyskytují se zde zprávy informativní, upozorňující a chybové. Nejpodstatnější jsou ty chybové. Pokud se objeví vážnější chyba je potřeba ji co nejdříve opravit. V aplikacích s velkým množstvím logů nastává problém s jejich sledováním a občas se může stát, že důležitá zpráva unikne pozornosti.

Návrh řešení

Měřit náladu aplikace, zejména podle výskytu chybových zpráv. Stav nálady si můžeme představit třeba jako takového smajlíka. Usměvavý smajlík bude znamenat, že v aplikaci je vše v pořádku. Neutrální bude vyjadřovat, že se uvnitř vyskytují nějaké chyby, ale nejsou vážné pro jejích chod. A zamračený znamená, že se uvnitř aplikace něco vážně pokazilo. Nejednoduší variantou bude měřit počet zpráv o chybách. Čím více chyb za posledních pár hodin objeví, tím více bude smajlík zamračený a naopak, čím méně chybových zpráv, tím více bude mít smajlík veselý výraz.

Časem se nálada může rozšířit o více stavů. Třeba zamyšlenost, může nastat když se ve zprávách zobrazí hodně přístupů na pomoc, případně dokumentaci. Je to příznakem toho, že aplikace je nesrozumitelné a je potřeba se zamyslet nad jejím používáním.

Stav nudy může nastat, když se bude aplikace málo používat a tím pádem bude klesat celkový počet logovacích zpráv.

Výraz v obličeji smajlíka, tak může rychle podat informaci o aktuálním vnitřním stavu (nálady) aplikace.