(49/100) Sdílené uklízení chodníků

Ve větších městech v ČR a zejména v Praze se objevuje jeden nešvar. Nepořádek na chodnících. A kromě různého smetí se často objevují i nášlapné miny od psů. Město se snaží různými nápisy upozorňovat lidi, aby po svých psech uklízeli. Ale je to marné, je to marné, je to marné :-)

Návrh řešení

Využít prvků gamifikace a motivovat lidi, aby sami dobrovolně vyšli ven a uklidili chodníky. Odměnou mohou být virtuální body, které se později budou moci převést na reálné peníze. Ideálně bych to viděl jako mobilní aplikaci. Byly by zde dvě role:

  1. Zadavatel: půjde po ulici a uvidí někde nepořádek. Místo označí na mapě v mobilní aplikaci a hlavně, přiřadí virtuální body ze své peněženky za vyklizení tohoto místa. Po něm to mohou udělat další zadavatelé, tedy navýšit odměnu za úklid.
  2. Vykonavatel: koukne na mapu a zvolí si místo, které půjde uklidit. Je samozřejmé, že nejvýhodnější bude jít uklidit místa s nejvíce body. Po provedení úklidu se mu body přesunou do dočasné peněženky. Z té je nebude moct vybrat, dokud neobdrží hodnocení od zadavatelů. Ti budou mít dejme tomu, 24 hodin na to, aby vyjádřili svou spokojenost či nespokojenost s úklidem. Pokud většina bude spokojena, vykonavatel dostane odměnu. Pokud se nikdo nevyjádří do dané lhůty 24 hodin, vykonavatel dostává odměnu automaticky.

Virtuální peněženku půjde naplnit zakoupením bodů za reálné peníze nebo již zmíněnou prací. Tedy někdy uklidím chodník já a dostanu odměnu. Jindy někdo jiný, věnuji odměnu.