(82/100) Vizuální odečty spotřeby vody a energií

Nemám přehled o spotřebě vody a energií v bytě. Rád bych ho, ale měl. Nemám přehled, protože nesleduji a pravidelně si nezapisuji hodnoty z měřičů. Nesleduji je, protože jsou na špatně dostupných místech: na hlavní chodbě za skříňkou, v koupelně kdesi za záchodem apod. Řešením může být dálkový odpočet hodnot. Tohle ovšem vyžaduje drobné technické, někdy i zednické úpravy v bytě. S tím také spojené nemalé výdaje za samotné přístroje a instalaci. Jsou to problémy, do kterých se mi moc nechce.

Návrh řešení

Pro odečet hodnot ze vzdálených měřičů použít bezdrátové mini kamery. Bohatě bude stačit když tato kamerka udělá fotografii jednou za den a pošle ji do sběrnice v bytě. Z této fotografie se následně pomocí funkcí rozpoznaní obrazu získají naměřené hodnoty a zapíši se do databáze. Z takových dat se následně mohou vytvářet týdenní, měsíční a roční reporty.

Hlavním přínosem bude rychlá a jednoduchá instalace. Kamerka by se jen bezdrátově spárovala s hlavní sběrnicí a přilepila na horní sklíčko měřiče. Další výhodou je, že pro všechny typy měřičů se použije jednotná kamerka.