Từ ngày 01/01/2019, chúng mình chính thức xây dựng website riêng. Các bạn có thể truy cập trực tiếp tại domain 12bit.vn
Nếu font trên blog hiển thị không đẹp, hãy sử dụng trình duyệt chrome và cài extension Vietnamese Fonts, website sẽ đẹp và dễ đọc hơn.
Nếu font trên blog hiển thị không đẹp, hãy sử dụng trình duyệt chrome và cài extension Vietnamese Fonts, website sẽ đẹp và dễ đọc hơn.
Latest stories