Làm việc hiệu quả hơn với Alfred

Ngày hôm nay mình sẽ không nói về những ưu điểm của Mac trong việc lập trình, mà sẽ chỉ giới thiệu về cách mà mình sử dụng ứng dụng Alfred để làm việc hiệu quả hơn, thao tác với máy nhanh hơn mà thôi.

Từ ngày 01/01/2019, chúng mình đã chuyển qua website mới, bạn vui lòng click vào link dưới đây để tiếp tục đọc: