Tự động switch dark mode dựa trên thiết lập hệ thống