HTML & CSS umělec

— inhouse kodér

Máš silné estetické cítění a dokážeš ho ztělesnit do profesionálního HTML a CSS? Dbáš na typografii a barvy, ale zároveň nezapomínáš na kvalitní a přístupný kód?

Je tvým cílem zpracovat grafický návrh na výbornou, ale zároveň ho dokážeš posunout na novou úroveň tím, že grafika upozorníš na nedostatky z hlediska výkonu nebo udržitelnosti?

Jestliže všechny zmíněné body bereš jako samozřejmost, jsi náš člověk!

Co konkrétně budu dělat?

Hledáme někoho, kdo se bude starat o vizuální stránku kódu našich aplikací Atoto, Costlocker a dalších projektů v rámci 2FRESH.

Budeš kódovat UI komponenty, jako jsou tlačítka, katalogy nebo celý proces objednávky. Ty poté předáš Michalovi, který jim vdechne duši pomocí skutečných dat, která získá a pro potřeby aplikace zpracuje. Ty se během toho můžeš soustředit na dokonalý vzhled aplikace a nebudeme tě trápit složitou logikou.

Co přesně znamená dokonalé CSS a HTML?

Chápeš, co je specificita a scopování stylů. Stejně tak je ti jasné, k čemu je dobrý komponentový přístup ve vývoji. Kromě toho také umíš říci, jaký problém řeší BEM (i když ho u nás díky pokročilejším přístupům ani nebudeš muset používat).

Nezaskočí tě HTML5 elementy a je ti jasné, kdy použít div a kdy article. Víš, kdy u elementu použít id, class a kdy zase data atributy.

Hravě si poradíš s SVG a responzivní webdesign je pro tebe naprostá samozřejmost. Máš za sebou i pokročilé zkušenosti se Sassem, LESSem nebo PostCSS.

Víš, jak pushnout do Gitu a nebojíš se rebasovat. A hlavně se nebojíš stále učitě něco nového — u nás neuvěřitelně vyrosteš.

Je ještě něco, co musím umět?

Pracujeme v Reactu, ale pokud s ním nemáš zkušenosti, vůbec to nevadí, protože tě to velice rychle naučíme. Bylo byl ale skvělé, aby ti nebyl cizí JavaScript — pokud máš za sebou nějaký komplexnější jQuery plugin, je to pecka.

Připoj se k nám!

Napiš nám něco o sobě a ideálně zašli i projektů, které máš za sebou, na tomas@2fresh.cz.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated 2FRESH’s story.