2FRESH
2FRESH
May 16, 2016 · 3 min read

If you don't speak (or read) Czech, then we're very sorry for the first blogpost in our native language.
It is about positions we're hiring for in 2FRESH:
Graphic Designer
Project Manager
Web Analytics Leader

If you are interested don't hesitate to get in touch:
jakub@2fresh.cz. We all speak English.

Ahoj, jsme 2FRESH a hledáme nové kolegy, kteří se stanou i našimi kamarády.
My v 2FRESH totiž nejsme jen kolegové, jsme taková skoro rodina. A tak je to podle nás správně. Trávíme spolu totiž možná i víc času, než s některými členy našich opravdových rodin.
Je nás tu už téměř 50. Kromě 2FRESH jsou tu i naše vlastní startupy — Atoto a Costlocker a přibydou další.

Na nic si nehrajeme. Práci děláme proto, aby nás bavila. Proto může každý říct svůj názor, bez ohledu na to, jestli je šéf nebo ne. Umíme říkat ne — sobě navzájem, klientům, tendrům i nesmyslným zadáním.

Takhle to u nás vypadá.

Už dlouho si rozumíme s O2, Globusem, Wrigley, Kooperativou a nově i s chorvatským mobilním operátorem jménem Vipnet a už rok rozumíme i slovensky díky 2FRESH SK. A plánujeme se naučit i další řeči.

Pro naše klienty děláme všechno od rozhraní webů a aplikací po kampaně a často s nimi pracujeme i na samotné podstatě a strategii jejich produktů.
A to všechno děláme pomocí Human-Centered designu.

Potřebovali bychom s tím trochu pomoct…

Hledáme designéra.

Toho, který s námi bude řešit problémy a potřeby lidí, zákazníků.
Toho, kdo rád zkouší hromadu různých řešení, prototypuje a ví, že žádný design není hned od začátku dokonalý.
Toho, kdo se rád rozvíjí, sleduje všechno kolem sebe a studuje všechno zajímavé.
Toho, kdo ví, že design není jen grafika, ale řešení problémů.
Toho, kdo ví, kdy kreslit wireframe tužkou, kdy dělat vizuál ve Sketchi, nebo kdy design vyrobit jako prototyp v InVision, HTML/CSS, z lega nebo i papíru.
A kdyby ještě uměl navrhnout výzkum, byli bychom šťastní. Když ne, naučíme ho to.

A taky projekťáka.

Který ví, co je UX, klade správné otázky a rád věci zkoumá.
Který umí hledat nečekaná řešení a dobře je vysvětlit.
Který chce být zodpovědný za strategii a rozvoj 2FRESH.
Který bude pečovat o klienty a řídit projekty podle Human-centered designu.
Který nám pomůže růst do USA nebo Finska.

A ještě někoho, kdo by u nás řídil webovou analytiku.

Někoho, kdo stejně jako projekťák ví, co je UX, klade správné otázky a rád věci zkoumá.
Někoho, kdo umí ostatním ukázat, jak je analytika důležitá.
Někoho, kdo bude měřit a potom dokáže výsledky předat ostatním.
Někoho, kdo nastaví pravidla a vybere nástroje, které budeme používat.
Někoho, kdo nám pomůže dělat ještě lépe naši práci a poskytne nám tvrdá data, která doplní výsledky výzkumů.
Někoho, kdo udělá z měření důležitou a samozřejmou součást všech našich projektů.

Jsi to ty? Napiš na jakub@2fresh.cz
A jestli tu není tvá pozice, napiš stejně. Nikdy nevíš.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.2fresh.cz <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2FRESH Ideas

Jsme digitální agentura 2FRESH. Píšeme o tom, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. O změnách, chybách, feedbacku, inovacích, designu, výzkumu i socialu. Ctíme principy Human-Centered Designu a naším cílem je učit lidi naslouchat lidem.

2FRESH

Written by

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

2FRESH Ideas

Jsme digitální agentura 2FRESH. Píšeme o tom, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. O změnách, chybách, feedbacku, inovacích, designu, výzkumu i socialu. Ctíme principy Human-Centered Designu a naším cílem je učit lidi naslouchat lidem.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade