Nepracujte s influencery jen proto, že je to trend. Na co klást větší důraz?

– by Petr M.

@nejfake

Spolupráce s influencery se stává běžnou součástí téměř každé kampaně. Větší i menší. Z prvotního boomu, který bych označil za “chceme nějaký ty jutubery, protože to teď prej letí”, se stává postupně jasněji nastavená spolupráce. Nejenom díky postupnému vykrystalizování známých a prověřených influencerů, ale také díky jasnějšímu vnímání spolupráce s tímto novým typem reklamního formátu.

V 2FRESH klademe důraz na osobní vztah s vybranými influencery. Díky vybudovanému vztahu a pochopení cílové skupiny tak dokážeme přesně zacílit vybrané sdělení na odběratele jednotlivých influencerů. I díky vlastním zkušenostem z řad 2FRESH tak doporučujeme klientům co nejvhodnější partnery pro šíření jejich obsahu.

Spolupráce s influencery přináší skvělé výsledky jen když se ví, jak na ni. Otázkou je samotný výběr a zásah, který i díky výběru a následnému nastavení přesné spolupráce dokážeme vhodně směrovat. Ideální je tedy vždy pochopení zadání a přenesení myšlenky do formy, která bude co nejsnadněji na všech frontách stravitelná.

Jak nenápadně prodávat skrze influencery?

Trend přesycenosti trhu a zavalení reklamními formáty nutí marketéry uchylovat se k novým prvkům propagace. Právě díky influencerům se dá využít jakási skrytá reklama, které má ale svá úskalí a nemusí být vždy pro klienta toužícího po okamžitém úspěchu jasně pochopitelná. O to důležitější je vysvětlení přínosu a vzájemná důvěra s klientem.

Influenceři dokážou na svých kanálech v případě delší spolupráce velmi dobře a nenápadně prezentovat produkty a služby. Při každodenním užívání se tak stává i pro jejich odběratele značka přirozeně známá a oblíbená.

Ideálním se tak nakonec stává i využití nových formátů jako je například filtr na Snapchatu, který zajistí — pokud je dostatečně nápaditý — sdílení i v rámci zajímavých osobností a dosažení zásahu, který není přímo placen. V ČR tyto geofiltry pro firmy ještě nejsou dostupné, ale zaslechli jsme nedávno na Babel Campu, že už letos na podzim by to mohlo být jinak!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.2fresh.cz <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Like what you read? Give 2FRESH a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.