Nový rok, nový job, nová recepční

– už nehledáme, už máme ;)

Ahoj.

Jsme 2FRESH. Avšak i v období klidu a míru se nám tu rozmohl takový nešvar. Vlastně hned několik. Chceme si o Vánocích vzít volno, ale nemá nám kdo zapsat dovolenou. Chodí nám kupy vánočních pohledů, ale nemá nám je kdo rozdělit. Chceme štědře pohostit naše klienty, ale nemá nám kdo přinést kafíčko. Potřebujeme si v klidu naplánovat skvělé věci na rok 2017, ale nemá nám kdo zabookovat zasedačku. Pokouší se o nás kdejaký bacil, ale nemá nám kdo objednat ovocné vitamíny.

Proto jsme si dali novoroční předsevzetí už o měsíc dřív — najít dobrou duši, která nám s tím vším pomůže. A pevně věříme, že to nedopadne jako většina předsevzetí. Myslíme to vážně. Máš to stejně?

No a teď ty běžné řečičky. Hledáme přátelského člověka, který má rád psy (běhá jich tu docela dost), je příjemný ke svému okolí, je komunikativní, flexibilní, dobře se domluví anglicky a má už nějaké zkušenosti s administrativou (není podmínka, ale výhoda). My zase nabízíme práci na plný úvazek, pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nástup od 2. ledna 2017 a …

… super kolektiv, skvělý kancly, kreativní prostředí, společné akce, letenskou adresu a tak dále. Protože je to spíš nepopsatelný, ale musí se to zažít, chceme se s Tebou hlavně osobně sejít. Tak všechno další probereme pak, ok?

Nejdřív nám prosím pošli životopis a pár vět o sobě na adresu kamila.nemcova@2fresh.cz. Díky, uvidíme se!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.2fresh.cz <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Like what you read? Give 2FRESH a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.