2FRESH Ideas
Published in

2FRESH Ideas

Výzkum zůstává jen povinným políčkem k odškrtnutí. Jak z toho ven?

by Pavlína Louženská o výzkumu pro product discovery

Občas se dostanu do diskuse, která ve mně rezonuje ještě několik měsíců po skončení. Na posledním ProductTanku jsme mluvili s Alex Michalicovou z Liftago a Honzou Habichem z Rockaway o tom, jak moc se změnil vývoj produktu. Technologie pokročila dopředu a my tak můžeme pracovat s obrovskými daty v reálném čase, zaznělo několikrát společně se zmínkami o nástrojích jako ProductBoard, HotJar nebo Intercom. “A lepší data znamenají lepší produkty,” tvrdí pravidelně Martin Andrle. Už protože nám umožňují nejenom se věci dozvědět, ale lépe tak vytvářet hypotézy a prakticky v reálném čase je ihned ověřit. “Aby mohl Netflix nasadit nové funkce více než 3000x denně (!), musí být velmi rychlý celý proces: vymyslet, vytvořit prototyp pro testování, získat zpětnou vazbu,” vysvětloval David Pavlík na nedávné přednášce pro AHK, “všechny firmy, kde jsem pracoval Netflix, Amazon, SpaceX shromažďují obrovské množství dat, obzvláště potom z chyb, aby si byli jistí, že se z nich naučili maximum.”

Na ProductTanku jsme mluvili o postupech, co pro lidi mimo obor zněly jako ze sci-fi filmů, abychom se potom obloukem vrátili během Q&A k tématům, která tady byla už před deseti lety. A dostáváme se k nim i ve SPINNu. Jak přesvědčit zásadní lidi ve firmě o změně? Jak získat zákazníky pro svůj produkt? A v neposlední řadě jak uvěřit v to, co dělám?

Data jsou tak populárním zaklínadlem, protože jsou univerzálním kladivem na čarodějnice. Dávají nám sebedůvěru ve správnost rozhodnutí a získávají nám důvěru vedení. A zapojují zákazníka do rozhodnutí více než kdy před tím. I proto Dave Ruzius z LMC tvrdí, že “80 % času bychom měli věnovat výzkumu.” Jen když parafrázuji Vojtu Ročka ze Stories: “Nevěřím datům, která jsem si sám neinterpretoval.” “A nesesbíral,” dodala by Terka Soukup Tůmová z našeho výzkumného oddělení.

Z výzkumu se stalo ve firmách povinné políčko k odškrtnutí — focus group, persony a pravidelné výzkumy trhu zmiňují respondenti SPINNu jako nejčastější zdroje know-how. Často ale zůstávají jen tím políčkem. Ve skleníku zasedacích místností nemají poznatky z výzkumu možnost kontrolovaně a plánovaně vyrůst do reálného produktu. A tak, i přes obecně proklamovanou lásku k datům, jsou výzkumy často tím prvním, co se v rozpočtu škrtá.

Inovační manažer velké korporace mi vyprávěl, jak si dodnes v managementu vyprávějí o tom, jak sbírali data v terénu. I na našich workshopech je výlet do ulic nejoblíbenější částí. Ve chvíli, kdy výzkum vypustíte z kolonky “jednou ročně fokusku” do celé firmy, stane se 80 % času dedikovaného průzkumu realistickým. Každý, kdo se stane svým charakterem výzkumníkem, pochopí, o co se snažíte ve vývoji produktu a proč je změna tak důležitá. Protože, jak říká Dave Ruzius: “Nestavíte produkt, stavíte sami sebe.”

Jednou z pro mě nejpřekvapivějších hypotéz, co zatím ze SPINNu vycházejí, je jak moc ovlivňuje vnitřní nastavení firmy produkty a služby, které prezentuje navenek. Pokud není ve vašem DNA (a to neznamená na nástěnce za recepcí) být transparentní a flexibilní, ani inovační oddělení nepomůže. Každá změna tak musí začínat uvnitř, aby mohla být úspěšná i navenek. A zapojit výzkum a validaci do běžného chodu firmy může být první krok.

Přidejte se také do studie SPINN a získejte srovnání, jak si vedete v kontextu inovací s podobnými firmami. Napište nám na spinn@2fresh.cz nebo vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme.

Co je SPINN?

Když jsme se v 2FRESH začali zabývat otázkou inovací, přišli jsme na dvě věci. Že lidé nenávidí slovo inovace a že se o inovacích hodně mluví, ale ve výsledku se jich jen zlomek uskuteční. A protože věci rádi zkoumáme do hloubky, chtěli jsme zjistit ten záhadný důvod, proč inovace často zůstávají jen na papíře. Začala tak vznikat studie SPINN — Study of Problems with Innovations.

Kdo za tím stojí?

Pavlína Louženská, Lukas Pitter, Adam Sobotka, Anna Libová a Markéta Freiwilligová

z 2FRESH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> spinn.study <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

--

--

Jsme digitální agentura 2FRESH. Píšeme o tom, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. O změnách, chybách, feedbacku, inovacích, designu, výzkumu i socialu. Ctíme principy Human-Centered Designu a naším cílem je učit lidi naslouchat lidem.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.