Sedm přístupů k inovaci: seriál o inovačních taktikách

by Pavlína Louženská

Sedm přístupů k inovaci: seriál o inovačních taktikách

Během SPINNu si klademe otázku nejen na výsledek inovace, ale i na ekosystém, který celý běh ovlivňuje. A pokud moje oblíbená glosa mluví o inovacích jako o pivě, které často protéká zrezivělými trubkami firmy na cestě k zákazníkovi, tak inovační přístupy jsou chmelem, ze kterého se pivo vaří. Jeho kvalita ovlivňuje samotný produkt.

Během rozhovorů se start-upy a korporacemi jsme narazili na sedm typů inovačních přístupů. Spoiler na začátek: Ani jeden z nich není ten nejlepší (či nejhorší). Protože i když budete mít výborný chmel, před plísní v trubkách vás to neochrání. Ani to nejlepší inovační centrum není univerzálním receptem na inovaci, pokud není celá firma nastavená správně. Pokud nefunguje mise a vize, firemní kultura i nastavování cílů, rozpočet vyhrazený na nákup start-upů se dlouhodobě nevyplatí.

Sedm přístupů jsme seřadili od těch externích po interní. Přístupy 1–4 se primárně soustředí na nové zdroje příjmu, 5–7 na zlepšení aktuálního stavu/procesu.

  1. Akvizice inovace
  2. Externí outsourcing inovace
  3. Kooperace s externí inovační agenturou
  4. Interní inovační centrum
  5. Interní inovační pankáč
  6. Interní produktový vývoj
  7. Nákup kompetence nebo technologie

Postupně se budeme věnovat všem sedmi přístupům s konkrétními příklady. Ale ať o inovacích mluvíme kdekoliv, tak se setkáváme s černobílými závěry k jednotlivým přístupům. Jejich plusy a minusy rozebereme v dalších dílech seriálu, ale jsou mýty, které kolují napříč všemi.

Pět varování před ukvapenými závěry

Externí inovace = rychlá inovace

Čím nižší číslo (a externější inovace), tím se inovační přístup zdá na první pohled jako rychlejší. Ale v pohledu přirozeného zařazení do běhu firmy, se rychlost akvizice externí inovace může srovnat i s interním produktovým vývojem na druhé straně barikády. Jako bajka o závodě mezi zajícem a želvou. Zajíc velmi rychle vyběhne, ale potom si dá na trati šlofíka. Želva, která neúnavně postupuje dopředu, sice pomalu, ale neustále, ho může předhonit a celý závod vyhrát.

Úspěšní inovátoři ve SPINNu si uvědomili, že rychlost není jen o řádcích kódu napsaných za hodinu, ale také jejich dopadu, výsledku. A proto v bajce vezme zajíc želvu na hřbet a do cíle doběhnou společně. Berou v úvahu firemní kulturu a v plánech myslí nejen na dodávku, ale vztahy. Tak může být inovace nejen poměrně rychlá, ale i propsaná do vnitřního fungování a tím pádem udržitelná.

Externí inovace = žádná vnitrofiremní politika

Jedním z největších zpomalovačů inovace je interní komunikace. Nedostatek vzájemného sdílení vede k politickým bojům a celkovému zpomalení firmy. Vyvést inovaci (částečně) mimo firmu se může zdát jako ideální zkratka. Ale stejně jako mentální zkratky vedou k ukvapeným závěrům, i nedostatek kontextu vnitřního fungování firmy a absence doménové znalosti, může vést nejen ke zpomalení procesu, ale úplnému zastavení inovace a odporu ke konceptu změn ve firmě.

Bez špíny a potu pyramidy nevznikly, a tak s sebou inovace nese tlak na sdílení. Není to jen externí propagace, ale interní marketing vůči zaměstnancům, kolegům. Výhody pro inovační centrum/externí agenturu se mohou zdát jako dobrou pobídkou, ale výsledkem je komentář je jednoho z našich respondentů: “Inovaci, kterou udělal někdo mimo nás nepřijmu. Naopak to budu blokovat.” Není to ego, ale lidskost, která by v inovacích neměla chybět a vést je kupředu.

Inovace může vznikat jen v chráněném prostoru centra/agentury/start-upu

“Nejsme inovativní, protože nemáme inovační oddělení,” zaznívalo a my marně hledáme logiku v tomto výroku. Mezi respondenty jsou firmy, které nastavili celkové fungování tak dobře, že se inovace přirozeně děje uvnitř ní. Včetně velkých změn. A navíc ne všechno, co je inovativní, musí mít samolepku inovace. Fokus na kvalitu produktu, zamilovanost do problému často nese ovoce v podobě inkrementálních inovací.

Klíčem k interní inovaci je nehledat nejdříve řešení, ale samotný problém a na něj potom reagovat. Dát lidem ve firmě prostor růst a sdílet. A vytvořit kulturu, kde je posun a změna přirozenou součástí všeho, co se děje.

Inovace nikdy v inovačním centru nevznikne

“Ukažte mi jediné inovační centrum, které něco dokázalo vypustit,” zněla obvyklá odpověď na otázku “Co si chcete ve SPINN přečíst?” Zlomená hůl nad inovátory zaznívala z úst zástupců oddělení, které si prošly dopady špatně vedených projektů či se na ně nedostalo při každoročním porcování medvěda. Ale byl to i upřímný zájem od firem, které něco podobného zvažují. Bylo by jednoduché hodit všechny inovační centra a pankáče do jednoho pytle. Už protože každý vznikl s jiným záměrem, jinými cíly. Jsou mezi nimi ty, které jsou hlavně PR aktivitou velké korporace, která chce ukázat, že běží s dobou. A ty jsou často velmi úspěšná v plnění KPIs. Na počty mediálních výstupů a beanbagů. I díky nim koluje trhem na začátku zmíněná otázka.

Ale potkali jsme se s mnoha inovačními uskupeními, kterým se podařilo nejen spustit novou úspěšnou službu, ale i měnit mindset ve firmě. Co měli společného byl odhodlaný rebelující tým, který byl kombinací externích a interních lidí, a silnou účast/podporu ve vedení firmy. Nemuseli čekat na schválení, které trvá měsíce, ale získali volnou ruku a porci důvěry dávat věci do pohybu. A s nimi i KPIs, které reflektují povahu podobného úkolu. Těmi se ale nenechali ukolébat a rozdělili projekty na menší celky, které mají do firmy i týmu viditelné a actionable výsledky.

Externí inovace = instantní záchrana

Doufat ve vysvobození externí firmou/start-upem je inovační verze pohádky o princi na bílém koni. Pasivní čekání na zázrak je příběh o závislosti na externích okolnostech, který vůbec nemusí končit šťastně. Protože stejně jako doopravdy nekončí příběh o princezně svatbou, tak nekončí sňatek s externí agenturou dodaným MVP.

Stejně jako vám babička říkala, že nejbližší pomocnou ruku najdete na konci svého ramene a že dva jsou víc než jeden, tak se začněte aktivní podpoře inovačního ekosystému uvnitř firmy věnovat sami a pečlivě vybírejte kdo vám pomůže. A protože už nevěříte na Ježíška, nevěřte na zázraky ani tady. Hledejte partnera, se kterým vám bude v dobrém i zlém a vyrostete vedle sebe a ne on na vás. To platí o interních i externích týmech.


Příběhy a závěry, které zmiňujeme, vycházejí ze skoro stovky rozhovorů se zástupci start-upů a korporací a jsou proto subjektivní a fragmentem celé pravdy. Budeme rádi, pokud nám napíšete a svěříte se svým příběhem, pohledem na věc. Hledáme akvizice, které se povedly, firmy, kterým se podařilo dobře nastavit celou kulturu i služby, které mění zákaznickou zkušenost, a vznikly ve spolupráci s externím dodavatelem. Protože příběhů o inovacích, které jsou prý jen buzzword, jsme četli mnoho.


Víte, že SPINN 1.0 už si můžete stáhnout? A na začátku roku 2018 se můžete těšit na další kapitoly.

PS: Inovace je týmový sport. Pojďte se stát na chvíli členy našeho týmu a zjistěte jak inovace u vás ve firmě nastartovat. Třeba na workshopu Začněte změnu pomocí HCD.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SPINN.study <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<