Ženy v designe: Úvod seriálu

Pred pár rokmi sme vo Websupporte publikovali článok o ženách v IT, ktorý zožal úspech ako v čítanosti, tak v pozitívnych reakciách. O to viac zarazená som zostala, keď som si pred organizovaním premiéry Design Disruptors uvedomila, že vlastne nemám prehľad o ženách v businesse, v ktorom teraz pôsobím. Hľadali sme Slovenku — designérku úspešnú v zahraničí, a neprišli sme na nikoho (mea culpa). Tým sa však znovu dostávame do ilúzie, že sa počíta len to, čo je vonku. Prečo by sme teda mali hovoriť o ženách v dizajne?


Tak prečo?

Tento seriál vzniká, lebo som sama sebe dala za úlohu predstaviť ženy v slovenskom designe a preto, že rozhovory sama čítam najradšej. Rada by som poukázala nielen na rôznorodosť dizajnu, ale i na široké spektrum osobností v ňom pôsobiacich.

Cieľom seriálu nie je vynímať či nejako špeciálne oceňovať ženy v designe, no dať týmto dámam priestor vyjadriť sa k tomu, čo považujú za dôležité. Zdá sa mi , že ženy sú tak trochu a stále, v každom businesse, opomenuté, a že ešte stále sme v dobe, kedy sa treba cielene venovať ich zviditeľňovaniu.

Je možné to nazvať pozitívnou diskrimináciou, takisto feministickým gestom, no v prvom rade je to o zvedavosti na pohľad na svet od žien, ktoré sa pohybujú v tom istom prostredí ako ja.

Ako?

V priebehu nasledujúcich dvoch rokov chcem publikovať tucet rozhovorov so ženami v dizajne, bez ohľadu na ich príslušnosť ku konkrétnemu designovému oboru. Rozhovory budú vznikať online, no budem sa snažiť ponímať ich čo najživšie. Publikované budú tieto interview cca každý druhý mesiac.

Prvou otázkou, ktorú dostane každá z oslovených je “O čom by si vlastne chcela viesť rozhovor? Máš niečo, čo považuješ za dôležité zazdieľať?”, aby som tento priestor naozaj neohraničovala. Následne sa dúfam plynulo rozvinie rozhovor, kde sa dozviem všetko potrebné o pohľade na design, svet, pôsobenie v ňom, a tak ďalej.

Výber žien je čisto subjektívny, no budem rada ak dostanem ďalšie dobré tipy na zaujimavé mená — píšte prosím na tina@2fresh.sk.

Prajem príjemné čítanie.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.