Eldeki imkanlarla Güneş Sistemi yapımı

Öteye, daha da öteye uzaklaştıkça dünyanın boyutu gittikçe küçülüyordu. Sonunda o, daha önce gördüğünüz en güzel renkli bilyeden daha da güzel bir bilyeye benzedi. O güzel, sıcacık ve canlı cisim çok kırılgan, çok narin görünüyordu. Parmağınızla dokunsanız parçalanıp kırılırdı.
James Irwin, Apollo 15

Uzayın derinliğini kavrayabilmemiz neredeyse imkansız. İşin içine zaman ve mesafe kavramları da eklenince beynimiz -en azından benimki- çalışamaz hale gelebiliyor. Evrendeki yerimizi tam olarak göstermek için bir grup dertli ve cefakar arkadaş, güneş sistemindeki gezegenlerin boyutlarına göre birbirleriyle arasındaki mesafeyi temsil eden bir modeli çölün ortasında kurmaya karar vermişler. Ortaya bu kısa film çıkmış.


National Geographic’in video sayfası dünyanın çeşitli yerlerindeki film yapımcılarının ürettiği kısa filmleri bir araya getiriyor. YouTube sayfası da oldukça zengin. Göz atmanızı tavsiye ederim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.