22 Ağustos Gecesi Yaşanan Uykusuzluk
ezgi
12755

Selam arkadaşlar yorum yapmadan önce okuyun ve anlayın. Anladıktan sonra bilimselliği hakkında yorum yaparsınız. Bunu ben yazdım. Bir makale değil dikkatinizi çekerim. Yalnızca ironi. Her zaman ülkemizde bulunan kaos ortamı. Her gece uyuyamıyoruz ama nemden değil verdiğimiz kayıplardan…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.