22 Ağustos Gecesi Yaşanan Uykusuzluk
ezgi
18455

Selam arkadaşlar yorum yapmadan önce okuyun ve anlayın. Anladıktan sonra bilimselliği hakkında yorum yaparsınız. Bunu ben yazdım. Bir makale değil dikkatinizi çekerim. Yalnızca ironi. Her zaman ülkemizde bulunan kaos ortamı. Her gece uyuyamıyoruz ama nemden değil verdiğimiz kayıplardan…

Like what you read? Give ezgi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.