Поширення інформації про аутизм

Й хоча до 2 квітня (Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм) ще є час, однак ми вирішили вже сьогодні (у цей, як не дивно, дощовий день) поцікавитися цією хворобою. Гадаємо, що люди мають більше знати про неї й знати не зі стереотипів, а з реальних фактів, тоді й ставлення буде інакшим. Тому після відвертої розмови ми вирішили спільно намалювати плакат для “дітей дощу” та в знак підтримки одягнулися в синій чи блакитний одяг. А ось плакат ми передали школі для дітей з особливими потребами “Мозаїка”.

РАЗОМ МИ СИЛЬНІШІ!

Like what you read? Give 10-Б клас a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.