Vi har hittat pyromanens blogg, där har hen lagt upp sju ”dagböcker” där hen skriver om olika personer som levde för läng sedan och lite info om sig själv. Varje ”dagbok” har ett eller flera lösen som måste skrivas in för att man ska kunna läsa dem. Via pyromanens blogg har vi fått reda på lite information om personen, vi har också pratat med redaktionen som gett oss fler ledtrådar. Vi vet att pyromanen gick på samma högstadieskola som de tre personer från redaktionen år 1993. Vi vet också att pyromanens pappa var en, enligt personen, ”iskall matematiker”. I bloggen skriver hen om flera personer som också varit med i våra uppdrag, hen skriver känslosamt om personerna och verkar ha starka åsikter. Pyromanen skriver mycket om att hen är ett eldsprutande lejon och att hens intresse för eld började när hen var runt 14 år gammal. I bloggen kommer det också fram att pyromanen har studerat på Lunds universitet och att hen har blivit inburad för ett antal år sedan.

Like what you read? Give Grupp 11 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.