גלאי אש ועשן אלחוטי

כיצד פועל גלאי עשן?

יש מגוון רחב של גלאים כך שאי אפשר לומר בדיוק איך הוא פועל הגלאי בלי לדבר על הסוג שלו. יש גלאי עשן, יש גלאי חום ויש גלאי של אור כך שהשריפה שמאירה מאוד מתחילה אצלו את כל התהליך. עם זאת הגלאים המפורסמים ביותר הם כמובן גלאי עשן והם פועלים בשיטה הרבה יותר ברורה ממה שנראה לכם. גלאי העשן הוא למעשה קופסה קטנה כאשר בתוכה יש קרן לייזר שעוברת מצד אחד לצד שני. כאשר האוויר נקי הקרן מצליחה להגיע לצד השני ושום דבר לא קורה. כאשר יש עשן באוויר הוא נכנס אל גלאי העשן וכך הקרן לא מצליחה להגיע לצד השני. במצב כזה הגלאי מתריע על כך לרכזת.

Image for post
Image for post

מה היתרון של גלאי אלחוטי?

גלאי אלחוטי הוא הגלאי הכי טוב שיש כיום וזה מסביר מדוע הוא נפוץ כל כך. גלאי אש ועשן אלחוטי למעשה לא מצריך כלל חוטים מה שהופך את ההתקנה שלו להרבה יותר פשוטה. היתרון בכך מדהים כי אין צורך בהעברת חוטים מסובכים ובוודאי כאשר מדובר בכמות גדולה מאוד של גלאים. התקנה עם חוטים הופכת להיות ארוכה ומסובכת יותר כאשר גלאים אלחוטיים הופכים את הכל ליותר פשוט. גלאי העשן האלחוטיים יכולים להיות מותקנים בכל מקום שרוצים בלי חיבור לחשמל וכך למעשה אפשר להתקין אותם באופן יותר אסתטי. גם העובדה שהם מותקנים בלי חוטים כלל הופכת אותם לאסתטיים.

מה החיסרון של גלאי אלחוטי?

גלאי עשן אלחוטי יכול לעשות בעיות רבות יותר אך זה יותר תלוי באיכות הגלאי עצמו ולא בעובדה שהוא אלחוטי. אמנם זהו חיסרון שצריך להתייחס אליו אך גם אותו צריך לקחת בערבון מוגבל. כמו כן יש חיסרון בדמות הסוללות כאשר הגלאי הזה פועל עם סוללו שמתישהו יכולות להיגמר. כאשר הן נגמרות הוא לא יצליח להרתיע כאשר יש עשן והביטחון של המקום יכול להיפגע. עם זאת יש לזכור כי הסוללות שלו מחזיקות מעמד זמן רב כאשר צריך לזכור כי הם נגמרות רק אחרי כמה חודשים טובים כיוון שגם ככה הפעולה שלהן לא צורכת הרבה חשמל. כמו כן הם יתריעו כאשר הסוללה לקראת סיום.

ממי ניתן לרכוש את הגלאי?

גלאי עשן אפשר לרכוש ממגוון רחב של חברות שפועלות בארץ בתחום גילוי וכיבוי האש. תמיד מומלץ לבצע סקר שוק מעמיק כדי להבין אלו סוגי גלאי עשן קיימים, מיהן החברות הטובות ביותר ומי החברה המשתלמת ביותר. חשוב לזכור שגלאי עשן יכולים להיות מכל מיני סוגים כאשר יש גלאי עשן שמתחברים למערכת גילוי אש גדולה יותר מה שייקר משמעותית את הקנייה, בעוד יש גלאי עשן שיכולים להיות מותקנים לבדם ופשוט לצפצף בחוזקה כאשר הם מגלים עשן. גלאי העשן יכולים להיות גם שונים בעיצוב ובגודל שלהם וזו נקודה חשובה למי שרוצה גלאי עשן אסתטיים לבית או לעסק.

מי צריך לרכוש גלאי עשן?

את גלאי העשן כל אחד יכול לרכוש כאשר צריך לזכור כי הגלאים בסופו של דבר מצילים לא רק את הרכוש שלכם אלא את החיים שלכם. הם יכולים להתריע בפני שריפה אפילו כאשר אתם רחוקים מאוד מהבית כי יש כיום גלאים ששולחים את ההתראות דרך האינטרנט. מי שחייב לקנות גלאי עשן לפי החוק הם עסקים ומפעלים כאשר החוק מחייב אותם להתקנת מערכת גילוי אש שלמה. אמנם היא יקרה מאוד אך זה הסטנדרט בישראל כדי לשמור על רמת הבטיחות הכי גבוהה שיש.

from a-danan.tumblr Feed

א. דנן כיבוי אש

Written by

מעוניינים להתקין מערכות כיבוי אש? מחפשים ציוד כיבוי אש? אנו כאן ב א. דנן מספקים ציוד מקיף לכיבוי אש למוסדות, לעסקים, אולמות ולפרטיים - http://www.a-danan.co.il/

א. דנן כיבוי אש

Written by

מעוניינים להתקין מערכות כיבוי אש? מחפשים ציוד כיבוי אש? אנו כאן ב א. דנן מספקים ציוד מקיף לכיבוי אש למוסדות, לעסקים, אולמות ולפרטיים - http://www.a-danan.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store