Observeren van gedachten — Vipassana I

Vipassana is een Sanskrit term die vrij vertaald kan worden met ‘inzicht’, ‘introspectie’, of ‘naar binnen kijken’. Je bekijkt je gedachten objectief. Door het observeren van je gedachten kick-start je allerlei transformaties binnen je eigen systeem. De details van deze transformaties bespreek in andere artikelen. Op dit moment adviseer ik je om gewoon een (of meerdere) technieken te kiezen en te beginnen. Dat is het moeilijkste: beginnen.

In zes simpele stappen:

  1. Ga ergens zitten, het liefst met je benen gekruist. Je ogen open, halfopen of dicht het maakt allemaal niet erg veel uit.
  2. Kies een rustige plek. Relax. Haal diep adem en zit met je rug recht.
  3. Bekijk je gedachten. Makkelijker gezegd dan gedaan. Hier een voorbeeld om jou te helpen. Soms zit je op een terras en zie je mensen komen en gaan, zonder dat je je per se met die mensen bemoeit. Die instelling heb je ook nodig wanneer je naar je gedachten kijkt. BEMOEI NIET! Maar beoordeel jezelf of je gedachten ook niet. Stel jezelf op als een objectieve derde persoon die naar een stroom van langskomende gedachten kijkt. Je hoeft je niet te identificeren met alles dat komt en gaat. Bekijken van gedachten gebeurt namelijk vanuit een plek dat niets te maken heeft met komen en gaan.
  4. Wat zijn gedachten? Het stemmetje waarmee je deze zin leest, ja dat stemmetje, is bijvoorbeeld een gedachte (dit stemmetje noemen we de monkey mind). Maar alles wat je ziet, voelt, hoort, proeft en ruikt beschouwen wij ook als gedachten. Het scherm waar je nu naar kijkt is namelijk zintuigelijke informatie. De warmte van een kopje koffie is zintuigelijke informatie, het aanraken van een ander is zintuigelijke informatie. Zintuigelijke informatie noemen wij gedachten. Sterker nog, je hebt nog nooit iets anders ervaren dan je eigen gedachten, denkbeelden en illusies.
  5. Hoe langer je deze techniek doet, hoe vaker je het moment tussen twee gedachten ervaart. Dit moment noemen we: een kalme geest.
  6. Beginners worden geadviseerd om deze techniek een week lang te oefenen. Dagelijks twee sessies van (minimaal) 20 minuten.

Na enige tijd merk je dat je steeds sneller en eerder ongezonde of negatieve gedachten ziet opkomen en kunt loslaten. Ook in het dagelijkse leven. Door het ‘observeren’ (aka ‘introspectie’) continu te beoefenen, zelfs wanneer je loopt, zit, staat of ligt, ontwikkel je je mind-muscles, je mentale spieren. Je geeft de bronnen van negativiteit binnen je systeem namelijk geen kans meer om zich te ontwikkelen tot verwoestende tsunami’s. Dit is een uitstekende manier om je eigen karakter positief te beïnvloeden. Zelfcorrectie noemen we dat.

Meer lezen? Check mijn website: www.123zosimpel.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.