หุ้นปันผล คืออะไร ?

เชื่อว่าหลายคนอาจจะเข้าใจคำว่า “หุ้นปันผล” ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ในความหมายตรงๆ ตัวจะหมายถึง หุ้นที่บริษัทจ่ายเป็นการปันผล แทนการจ่ายปันผลด้วยเงินสด เช่น หุ้น KFB มีกำหนดจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอัตราส่วน 5:1 หุ้น ก็จะหมายความว่า ณ วันที่มีการปันผลของหุ้น KFB ถ้าเรามีหุ้น KFB อยู่ในพอร์ตการลงทุน 100 หุ้น เราจะได้หุ้นมาเพิ่มอีก 20 หุ้น รวมเป็น 120 หุ้น (จำนวน 20 หุ้นที่เพิ่มเข้ามา คือ หุ้นปันผล นั่นเอง) ในบางครั้งบริษัทก็อาจจะจ่ายปันผลเป็นทั้งแบบเงินสดพร้อมๆกับหุ้นปันผลก็ได้

แต่ในหลายๆคน โดยเฉพาะนักลงทุนรายใหม่ ก็อาจจะหมายถึง หุ้นของบริษัท ที่มีการจ่ายเงินปันผลนั่นเอง ซึ่งหลายๆคนคงอยากทราบว่า หุ้นของบริษัทใดบ้าง ที่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลกันบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการลงทุนนั่นเอง โดยในส่วนของข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของแต่ละบริษัท เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกหุ้นที่เราสนใจ และเลือกไปที่ นโยบายเงินปันผล ก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดว่าแต่ละบริษัท จ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล จ่ายเป็นเงินสด หรือจ่ายเป็นหุ้นปันผล ที่สัดส่วนเท่าไหร่

ตัวอย่างการประกาศปันผล

แต่สิ่งที่เป็นปกติสำหรับราคาหุ้นที่มีการปันผลนั้นคือ ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นก่อนที่หุ้นจะขึ้นเครื่องหมาย XD และหลังจากวันที่ขึ้น XD ราคาหุ้นก็จะปรับตัวลง ซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่ปรับลงมากนัก หรือไม่ก็ปรับลงไปมากกว่ามูลค่าเงินปันผลที่ได้มาเสียอีกดังนั้น จะมีสิ่งที่ควรระวังไม่ควรทำก็คือ

การเลือกซื้อหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ก่อนหน้าเพียงไม่กี่วัน เพราะราคาหุ้นจะค่อนข้างสูง และหากเราบังเอิญซื้อไปแล้วก็ควรทำใจยอมรับว่า ราคาหุ้นจะต้องปรับตัวลงแน่นอน และอาจจะลงไปมากกว่าราคาทุนหักด้วยเงินปันผลที่ได้ด้วยซ้ำ หลายคนที่เป็นนักลงทุนรายใหม่อาจจะคิดว่าการซื้อหุ้นที่มีปันผลก่อนหน้าเท่ากับว่าได้กำไรเห็นๆ แต่พอซื้อไปแล้วราคาลดลงซึ่งเป็นไปตามปกติ แต่อาจจะลงเยอะมากจนอาจจะตกใจกลัวและปล่อยขายไปในราคาที่ขาดทุนเช่น

ตัวอย่างหุ้นปันผล

หุ้น KMN มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 บาท โดยก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 3 วัน ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไปเป็น 17 บาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่หุ้นละ 2 บาท นายขยัน จึงตัดสินในซื้อทั้งหมด 1000 หุ้น เป็นเงิน 17,000 บาท และหลังจากวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นก็ปรับลงเรื่อยๆ และลงต่ำไปถึง 12 บาท/หุ้น ทำให้นายขยัน เกิดการตกใจและรีบปล่อยหุ้นออกไปทันที กลายเป็นว่า นายขยัน ขายหุ้นได้เงิน 12,000 บาท รวมกับ ปันผล 2,000 บาท รวมเป็นขาดทุนจากการซื้อขายหุ้น KMN 1,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)

ในทางที่ดีควรปฏิบัติ เราควรศึกษาข้อมูลของบริษัท เพราะเงินปันผล หรือหุ้นปันผล จะแบ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นก็จะมาจากกิจการของบริษัท ที่ได้กำไร นั่นเอง ซึ่งเราสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลของบริษัทที่เราเลือกลงทุนรวมถึงเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเลือกลงทุนในบริษัทนั้นแต่เนิ่นๆ ซึ่งเรายังสามารถที่จะตัดสินใจเก็บหุ้นไว้รอเงินปันผล หรือขายทำกำไรก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ได้ทั้งสองแบบ

www.bidschart.com

Like what you read? Give 12SET a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.