Når jeg tar opp et bilde I Photoshop ser jeg etter ting som burde fikses på bildet, som oftest justerer jeg litt på kontrasten slik at de lyseste delene av bildet er lyse nok og de mørkeste delene av bildet er mørke nok (eller vice versa), ofte kan mellomtonene i bildet være litt for mørke eller for lyse og da fikser jeg like godt litt på dem også. Noen ganger kan enkelte bilder være umulig å gjøre perfekte, men man kan alltid gjøre dem litt bedre med Photoshop.

I disse tre første bildene så beskjærer jeg bildet, på det første bildet presser jeg på beskjæringsverktøyet (Crop Tool) og deretter (i bilde 2) drar over hele bildet minus det jeg vil beskjære bort (i dette tilfellet vil jeg skjære bort den hvite kanten du ser litt av på toppen og venstre side av de første to bildene.), etter jeg har markert det jeg IKKE vil beskjære bort av bildet presser jeg Enter og bildet er ferdig beskjært (bilde 3).
I disse neste bildene (bilde 4 til bilde 8) forandrer jeg på lyset og kontrasten i bildet, jeg gjorde også bildet om til svarthvitt i bilde 4 ved å presse F4 tasten. Grunnen til at jeg gjorde dette er fordi bildet ikke trenger farger når den eneste fargen i bildet er ett grønnskjær som åpenbart ikke var der i virkeligheten, jeg ville ikke gjort det om til svarthvitt hvis det var noen realistiske farger på bildet. I bilde 4 kan du også se at jeg har åpnet en innstilling som heter Curves, med Curves kan man justere lys og kontrast på bildet ved å klikke et sted på den skrå linjen og dra den opp eller ned på forskjellige steder til å gjøre enkelte deler av bildet (lyse deler, mørke deler eller mellomtoner i bildet) lysere eller mørkere, hvilken del av bildet man forandrer på (lyse deler, mellomtoner etc) er avhengig av hvor høyt eller lavt oppe man lager en kurve. Man kan lage så mange kurver man vil for å gjøre bildet så bra som mulig. Det er kanskje lettere å forstå hvis du ser på hva jeg gjorde med kurvene i bildene over
I bilde 9 har jeg åpnet opp innstillingen levels bare for å sjekke at det ikke er for lyst eller for mørkt noen steder i bildet. Hvis det hadde vært for mørkt et sted i bildet ville de svarte levelene passere den svarte prikken på venstre side av grafen, hvis noe i bildet hadde vært for lyst ville høyre del av levelene passere den hvite prikken til høyre. Bildet ser bra ut så jeg lagrer det og voila, ferdig med ett bilde.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.