Oppgave Dokumentasjon: Fargebilder

Forrige gang jeg postet her viste jeg hvordan å redigere et bilde uten farger, her skal jeg vise hva man gjør med fargebilder. Jeg vet jeg bare skal oppdatere her på fredager etter skolen, men jeg skal jo ikke på skolen på fredag også tror jeg ikke nettet mitt er bra nok til å kunne gjøre dette hjemme (vanligvis gjør jeg bare dette mens jeg er på skolen etter undervisningen min) så da gjør jeg det bare like gjerne nå.


Bilde 1 er hvordan bildet originalt så ut, på bilde 2 har jeg forandret på kontrasten og lyset med Curves innstillingen akkurat som jeg gjorde med bildet på det forrige innlegget mitt, siden jeg allerede demonstrerte hvordan å gjøre det der så jeg ingen grunn til å vise det igjen her.

På bilde 3 bruker jeg Color Balance til å justere fargene i bildet. Hvis du ser på bunnen av Color Balance boksen ser du at det står Tone Balance og under der igjen står det Shadows, Midtones og Highlights, du kan også se at midtones er avkrysset, dette betyr at det er midt-tonene jeg for øyeblikket justerer på, hvis jeg vil velge lys eller skygge-partiene bare presser jeg på Highlights eller Shadows og da blir de avkrysset og fargejusteringene blir gjort på dem. Jeg har gitt bildet et lite blåskjær ved å dra den nederste av de tre dingsebomsene 35 hakk mot det blå (Det burde være en bedre måte å forklare det der på, men jeg kommer ikke på noen). I bilde 4 er jeg fortsatt i Color Balance, men jeg har presset på Highlights (det er derfor det ikke står +35 i den tredje Color Levels greia sånn som det gjorde på bilde 3, selv om selve bildene ser helt like ut (hvis jeg hadde presset på Midtones så ville +35 stått der igjen)) sånn at justeringene jeg gjør nå bare forandrer på lys-partiene i bildet. Jeg har lagt til et lite Cyanskjær i lys-partiene, dette kan du se fordi det står -12 i den første Color Levels boksen (Color Levels boksen til venstre = linja med fargegraderingen mellom cyan og rød (den på toppen), Color Levels boksen i midten = fargegraderings linja fra lilla til grønn (den i midten) osv). I alle de andre Color Levels boksene står det 0, det er fordi jeg ikke har gjort noe med dem i det hele tatt (det er derfor den opp-ned diamant formede greia i den midterste (lilla til grønn) og nederste (gul til blå) graderings linja er akkurat i midten).

I bilde 5 har jeg lagret endringene jeg gjorde i Color Balance og åpnet opp Hue/Saturation som er en annen måte å justere farger i bildet på, med Hue/Saturation går det ann å justere metninger til fargene også. Å justere Hue/Saturation er ikke noe jeg virkelig trengte å gjøre, men jeg gjorde det uansett for å demonstrere så mange forskjellige måter å redigere farger på som mulig her. Du ser at jeg har presset Master og er i ferd med å presse på Yellows, dette er fordi jeg vil bare velge det gule i bildet sånn at jeg kan dempe metningen på det uten at resten av bildet mister noen av fargene sine. I bilde 6 har jeg valgt det gule og dratt ned Saturation (metningen) på det, det er derfor det står -20 ved Saturation linja. På linja over (Hue) har jeg dratt det ned til -7 sånn at det gule blir litt mer oransje og ser mer naturlig ut. Jeg jobbet litt mer med dette bildet en jeg vanligvis gjør bare for å vise hvor mye man kan egentlig gjøre i Photoshop.

I bilde 7 er bildet egentlig ferdig, den eneste grunnen til at bilde 8 er der er for å vise en metode man kan bruke for å fikse fargene i et bilde (en metode jeg vanligvis ikke bruker) hvis man er litt lat eller har dårlig tid. Ved å presse på Image også presse på Auto Color (man kan også presse på Auto Tone det er nesten helt likt) så fikser Photoshop fargene i bildet automatisk, hvis man presser på Shift+Ctrl+B så skjer nøyaktig det samme som hvis du ville gått på Image og presset på Auto Color knappen. Jeg bruker ikke denne metoden så ofte fordi jeg syns bildene ser bedre ut når en person har jobbet med dem, jeg lagret bildet sånn som det var i bilde 7.