140journos #Diyarbakır: 5 Haziran 2015

140journos, HDP mitingi esnasında meydana gelen patlamadan sonra, doğrulayarak kamuyla paylaştığı verileri derledi.

#Diyarbakır/ #Amed İstasyon Meydanı, #HDP mitingi esnasında bir patlama meydana geldi. via @hayat_tv
Gruplar HDP mitingi esnasındaki patlama sonrası, sloganlarla alandan çıkıyor. via @dodosterr

19:17 #Diyarbakır/ #Amed, #HDP Mitingi esnasındaki patlama sonrası, #HDP il binası önünde toplanıldı. @mizgincimar

19:33 #Diyarbakır/ #Amed,patlama sonrası #HDP il binası önündeki toplanmada havaya balonlar bırakılıyor. @mizgincimar

1

19:27 #Diyarbakır, @cakir_rusen, #HDP mitinginde yaşanan patlamayı ve polis müdahalesini #Periscope üzerinden anlattı.

Röportaj: #HDP #Diyarbakır mitingindeki patlama üzerine görgü tanığı @dodosterr ile
Röportaj: @mahmutbozarslan ile gerçekleşen patlamalar ve devam eden protestolar üzerine

21:30 #Diyarbakır/ #Amed, bugün #HDP mitingi esnasında olan patlama, araç kornaları ile protesto ediliyor.@dodosterr

21:37 #Diyarbakır/ #Amed, patlama sonrası, kan vermek üzere Eğitim Araştırma Hastanesi’ne geliniyor. @umitpencereci

Like what you read? Give 140journos a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.