वनबासी
वनबासी

वनबासी

शहर भन्दा वनमै रमाउने, वन्यजन्तुमा विशेष चाख भएको एक प्रकृतिप्रेमी! A nature lover who loves wildlife and enjoy in Jungle!