Steven Grant
Steven Grant

Steven Grant

Front-end developer & designer. I do stuff @zaengle and serve/worship @harvestglasgow