Afgelopen week behoorde ik ook tot de miljoenen kijkers,
die Douwe Bob op zagen treden op het Eurovisiesongfestival.
En waar weer naast de vele verkleedpartijen,
ook veel technische hoogstandjes te bewonderen waren.

Een mooi item tijdens de uitzending
betrof een terugblik naar slechts 10 jaar terug.
Toen veel juryleden uit heel Europa werden ingevlogen
en in een klein zaaltje werden gepropt.
Waar ze dan daar op een papiertje mochten aangeven
wie de ‘douze points’ toebedeeld zouden krijgen.

Nu skypen we en leggen we makkelijk contacten
met de juryleden in de diverse landen.
Tegenwoordig worden de punten ook gegeven
door het publiek thuis 
want ze kunnen stemmen met een app.
Het is nog nog niet zo heel lang geleden,
dat Marco Borsato de Soundmixshow won,
waarbij in heel Nederland de telefoonlijnen plat lagen.

Waar blijft de tijd, want dat was echt niet zo heel lang geleden!
Er wordt veel meer geautomatiseerd, procesmatig gestuurd
en er vindt heel veel data-analyse plaats.

Veel meer dan je denkt….

Zo was ik onlangs op bezoek bij een grote winkelketen
waar men niets anders doet dan analyseren:
- Wanneer er ‘verkeer’ in de winkel is
- Wat het weer is en op welke dag van de week / maand
de bezetting van het verkooppersoneel dan moet zijn
- Wel of geen flexwerker inzetten,
omdat je als ondernemer weet dat je na 15.00 uur
veel ‘verkeer’ in je winkel krijgt.

Zo wordt het ook bijgehouden als ik naar de stad ga,
waar ik mijn auto parkeer en welke route ik in de stad loop.
Puur omdat ik mijn mobiele telefoon in de zak heb
die signalen afgeeft en zo mijn route kan volgen.
Zo weet de winkelier op welke locatie in de stad
hij het beste zijn winkel kan gaan vestigen.

Kortom, data wordt steeds belangrijker
en wordt steeds meer strategisch ingezet.
Ik vind dat hele interessante ontwikkelingen
waar we ook binnen 216 veel over praten en over sparren.
Maar het allerbelangrijkste is en blijft nog steeds
dat we naast de beschikbare data en de analyse hiervan
ook aandacht blijven houden voor
de persoon / klant / onderneming achter deze data.

Deze persoonlijke benadering,
het drinken van een bakkie koffie
mogen we absoluut niet uit het oog verliezen.
Iets waar we ons binnen 216 goed van bewust zijn.

Dus zet de koffie maar vast klaar!

Deze blog is geschreven door Henk ten Hove. Henk is werkzaam bij @216mkb als Landelijk Manager Salarisadministratie. Daarnaast werkt hij als docent KNVB en voetbaltrainer.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.