Nooit te oud

De afgelopen maand heb ik het ook mogen beleven
en heb ik Abraham de hand mogen schudden.
Inderdaad , ik heb de leeftijd van 50 jaar mogen bereiken.
Aangezien de pensioengerechtigde leeftijd
voor mij nog niet in zicht is (wanneer wel ?!?!), 
realiseer ik mij terdege dat de arbeidsmarkt
voor de 50-plusser er heel anders uit ziet,
dan hoe dit 25 jaar geleden was.
De 50 plusser die werkloos wordt,
komt in de praktijk lastiger aan het werk.
Vaak wordt deze 50-plusser gezien als duur
en dat deze niet meer mee kan in de veranderde markt.

Ja, dat was misschien 25 jaar geleden zo,
maar de 50-plusser van nu
kan wel degelijk een grote waarde hebben
op de huidige moderne arbeidsmarkt.
Mits deze 50-plusser ook maar open blijft staan
voor de veranderingen op gebieden als
social media, ICT, processen, flexwerken, etc.
Als ik dan naar mijn kinderen kijk,
die leren en werken op een heel andere wijze
dan hoe ik dat deed een kleine 35 jaar geleden.
En dat zal over 25 jaar ook weer heel anders zijn dan nu.

Kortom, de wereld verandert en wij (moeten) mee
of je nu wilt of niet: stilstand is achteruitgang.
En dat is iets wat je toch niet wilt, ik in ieder geval niet.
Daarom heeft de overheid dan ook bedacht,
dat het zaak is dat de 50-plusser
op de arbeidsmarkt meer aandacht behoeft 
en dat deze 50-plusser eventueel een duwtje moet krijgen.

De overheid helpt de 50-jarige in een uitkeringssituatie
weer aan het werk door het verstrekken van
scholingsvouchers en het inzetten van subsidies.
Een werkgever kan ook een financieel voordeel krijgen 
zoals premiekorting als hij de 56-plusser aanneemt.

Ook de lokale overheden zetten eigen budgetten in,
om de 50-plusser interessant te maken voor de werkgevers.
Door een oerwoud van regelgeving
is de werkgever vaak niet op de hoogte hiervan.
Onderdeel van de 216 dienstverlening is om dit samen 
met de klant te onderzoeken.

Ook het UWV heeft bedacht,
dat dit meer onder de aandacht moet komen van de werkgevers.
Daarom wordt in dit kader een boegbeeld ingezet!!
John de Wolf zal deze kar gaan trekken.
Aangezien hij voor mij van de juiste (voetbal) club is
en ik nu ook tot zijn club van 50-jarigen behoor,
moet dat goed gaan komen.
Nu alleen maar hopen,
dat John met zijn 53 jaar niet geblesseerd raakt.
Maar ook daar zal wel een subsidie voor worden bedacht.

Deze blog is geschreven door Henk ten Hove. Henk is werkzaam bij@216mkb als Landelijk Manager Salarisadministratie. Daarnaast werkt hij als Docent KNVB en voetbaltrainer.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated 216’s story.