Bruker-research

Etter å ha samlet informasjon om det eksisterende tilbudet via internett (sekundær research), fant vi det logisk å nå ut til eventuelle brukere for å høre deres meninger om tilbudet. Informasjonen vi fikk ga oss en pekepinn rundt forbedringspotensialet for Trondeim Bysykkel. Alle svar som ga oss informasjon over eksisterende feil/mangler, så vi som potensielle forbedringer. Denne informasjonen er spesielt viktig å ta med seg da vi skal utvikle vår egen app. Vi benyttet oss av ulike steder/plattformer da vi søkte informasjon: Jodel (en app), en Facebook- gruppe for Trondheim-syklister, og via kjente. Vi gikk også rundt i sentrum på jakt etter intervjuobjekter, men vi merket at det var vanskelig å få svar.

Vi gikk gjennom tre faser før vi startet intervju-rundene:

 • Hva vi ønsker å finne ut av (retningen/tonen for intertvjuet)
 • Hypoteser (det vi tror folk kommer til å svare)
 • Spørsmål (de ferdigstilte spørsmålene)

Hva vi ønsker å finne ut av

 • Hvorfor benytter noen benytter seg av tilbudet / hvorfor ikke?
 • Hva synes brukerne/tilfeldige folk er bra med tilbudet?
 • Har de hatt noen problemer med tilbudet?
 • Har de benyttet seg av appen?
 • Hva gjorde folk oppmerksomme på tilbudet og appen?

Hypoteser

 • Folk tar ikke i bruk appen, på grunn av minimalt med tilbud
 • Brukerne er i aldersgruppen 18–30.
 • Brukerne bor sentralt eller nær sykkelstasjonene
 • Brukerne studerer/jobber nær sentrum
 • Brukerne er opptatt av egen helse
 • Brukerne er opptatt av miljøet

Spørsmål

 • Alder
 • Hva studerer du/ jobber du med?
 • I hvilken grad er du opptatt av egen helse?
 • I hvilken grad er du opptatt av miljøet?
 • Har du hørt om tilbudet (til folk som ikke benytter seg tilbudet)?
 • Hvorfor bruker du tilbudet?
 • Hva er positivt med tilbudet?
 • Hvordan bruker du tilbudet?
 • Har du opplevd problemer med tilbudet? Hvilke problemer opplever du?
 • Har du hørt om appen Trondheim Bysykkel? Hvordan bruker du appen?
 • Er det noe du savner med appen?
 • Har dere oversikt over de ulike sykkelstativene?
Show your support

Clapping shows how much you appreciated 288644’s story.