Personas

Basert på intervjuobjektene/svarene fra intervjurunden utviklet vi personas. Prosessen gikk ut på å videreutvikle den informasjonen vi fikk, og brukte utvalgte sitater og våre egne tanker om én spesiell person/et svar som utgangspunkt. Vi kategoriserte etter personlighet, slik at vi endte opp med fem kategorier. Disse skulle da representere deres holdninger og forhold til Trondheim Bysykkel- tilbudet. Slik ble det lettere å se mangfoldet og det å ta hensyn til ulike behov basert på alder og personlighet. Nederst på hver personas- side er det også beskrevet deres mål med tilbudet, som er med på å konkretisere hvilke behov som bør bli dekket. Sitatene framhevet med oransje er basert på de ulike svarene fra intervjuene.

Kategoriene kommer i rekkefølge og ble da:

  • Sporty
  • Gretne gubber
  • Skeptisk
  • Idealist/positiv
  • Student

Show your support

Clapping shows how much you appreciated 288644’s story.