Resultat av intervjuene

Svarene vi fikk viser et spenn mellom aldersgrupper. Vi fikk ikke informasjon på alder og skjønn via Jodel, men de fleste av brukerne er studenter. Dem som svarte via Facebook har et aldersspenn fra 35–55 år, så vi kan si at det generelle spennet er fra 20–55 år. Dermed har vi et godt utgangspunkt for aldersgrupper da vi skal utvikle personas.


Svar fra Jodel:

Spørsmål som ble stilt: Vet noen av dere jodlere om bysykkel-tilbudet her i Trondheim? Har dere erfaring med det? / Hva synes dere om bysykkel-tilbudet? Hva kunne eventuelt blitt bedre?

-Hva som er bra:

 • Det er billig
 • Et bra alternativ til buss

-Hva som kan forbedres:

 • Sykkel-stasjonene «stenges» ved midnatt, da mange trenger sykler siden bussen slutter å gå.
 • Tunge sykler
 • Stasjonene finnes kun i kjerneområder
 • Det er vinterstengt
 • Små hjul, som gjør at syklingen går tregt
 • Ofte fullt/tomt sykkelstativ
 • For få stasjoner
 • Stasjoner ved studentbyene
 • Tør ikke prøve i frykt for å se dum ut når jeg står der og ikke får løs sykkelen.
 • Billig og ok. Problem: du kan ikke hente ut en sykkel etter 24.00 (da du egentlig trenger den mest siden det ikke går buss). Veldig tunge sykler. Og du finner dem kun i kjerneområfene. Teknobyen, skansen og solsiden er vel ytterpunkt.
 • Fungerer veldig bra! Ulemper: Små hjul=treg. 1 av 50 ganger er sykkelstativet tomt/fullt. Sykkelen kan også ha småfeil. Men det er bare å bytte med en gang om den er ødelagt.

Svar fra Facebook-gruppa “På sykkel i Trondheim”:

Spørsmål som ble stilt: Er det noen her som benytter seg/har benyttet seg av bysyklene i Trondheim og vil dele sine erfaringer?

Mann (40)- Vognfører for Gråhallbanen:

 • Ikke i år, men brukte de en del i fjor. Litt tunge å sykle på, men fantastisk å bruke for å komme seg rundt i sentrum.

Mann (35)- Seniorkonsulent for Webstep

 • Ja, brukt dem litt. Primært for å komme steder det ikke går buss, som Bakklandet, Veldig unødvendig seige sykler å sykle på, så frister ikke å bruke dem så mye. Få motor på dem. Bare førstegiret omtrent som er brukbart om det ikke er nedoverbakke.

Mann (55)- Daglig leder for Trondheim bilkollektiv

 • Jeg har brukt dem en hel del. Passer meg på grunn av logistikken i jobb. Men de er altfor tunge å sykle på. Skulle vært litt større hjul. Bare litt oppoverbakke så er det tungt.
A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.