Scenarioer

For å gi liv til de ulike personaene fant vi det nyttig å dikte opp ulike scenarioer. Da ble det enklere å sette seg inn i forholdet mellom hver personas forhold til bysykkel-tilbudet. Siden de er basert på ekte personer, kan scenarioene også gi en realistisk beskrivelse av folks forhold til tilbudet.


Kristoff Andersen:

Kristoff er ferdig på jobb tidlig og tenker at det hadde vært fint med en sykkeltur. Han er en aktiv bruker av tilbudet og vet hvor han kan finne ledige sykler. Han finner en sykkel, og tenker at det hadde vært fint med en tur til andre siden av byen. Etter bare en halv kilometer har Kristoff og sykkelen havnet i grøfta på grunn av isete fortau. Kristoff drar hjem, setter et plaster på kneet og tenker at livet hadde vært så mye bedre om appen hadde varslet om at sykkelruten hans hadde glatte partier.

Jeanette Karsen:

Når Jeanette drar til jobben sjekker hun bysykkel appen og ser om det er noen ledige bysykkler på det stativet hun vanligvis drar til. På den står det at det er en sykkel igjen, men når hun går til stativet er det ingen sykkel igjen på den. Hun sjekker appen igjen og den sier forsatt at det skal være en sykkel på stativet. Hun sjekker appen igjen og sjekker om det er noen ledige sykler på noen andre stativ. Hun går til et annet sykkelstativ som det står at skal ha en ledig sykkel, men det var også tomt. Hun bestemmer seg for å gi opp og tar bussen til jobben i stedet.

Caroline Skansen:

Caroline kjøper seg et bysykkel- kort i Trondheim fordi hun tenkte at hun skal prøve å sykle til skolen. Hun går til sykkelstativet og vil få ut sykkelen fra stativet men hun forstår ikke helt hvordan hun skal gjøre det. Hun prøve mange ganger og til slutt forstår hun at hun skal skanne korte først. Hun går rundt for å finne hvilken sykkel hun skal bruke. Hun er veldig usikker men til slutt finner hun hvilken sykkel skal hun bruke. Deretter får hun ikke til å ta ut sykkelen fra stativet. Hun er veldig forvirret og ikke engasjert lengre for å bruke noen av disse syklene.

Petter Olsen:

Petter har tatt en litt for lang dusj og har dårlig tid på å komme seg til skolen. Han løper ut av døra med brødskiva i hånden mens han sjekker bysykkel-appen for å se om det er noen ledige sykler i nærheten av der han bor. Appen viser at det er to sykler ledig, men når han kommer bort til stativene ser han at det er helt tomt for sykler likevel. Han sjekker appen igjen, og ser at det er flere ledige sykler et lite stykke unna. Han løper dit for å sikre seg en sykkel. Petter blir svett og kommer for sent til skolen.

Gert Müller:

Gert og kona skal oppleve Trondheim, og trenger å komme seg til ulike attraksjoner på en enkel måte samtidig som de får opplevd byen. De går til et sykkelstativ og skjønner lite hvordan de skal gå frem da de trodde man kunne betale med mynt. I full forvirring velger de heller å ta bena fatt.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.