Sekundær research

Analysefasen

For å kartlegge det eksisterende bysykkel-tilbudet, startet vi med å analysere ulike aspekter ved Trondheim bysykkel. Dette var for å samle mest mulig kunnskap til den videre prosessen, og for å se hvor i landskapet tilbudet befinner seg. Dette så vi på:

 • Merkevarestrategi
 • Domenekunnskap
 • Hvordan tjenesten fungerer i dag
 • Forretningsstrategi
 • Konkurrentanalyse

Merkevarestrategi

Hvordan kommuniserer tjenesten i dag?

* Via Twitter, men har få følgere.

 • Via Facebook når aktøren ut til brukere i land over verden inkludert Oslo, men det finnes ikke en egen side for Trondheim. Det hadde kanskje vert lurt å oppdrette en egen side for bysykkel-miljøet i Trondheim, slik at flere får øynene opp for tilbudet.
 • Via Trondheim kommune sine nettsider.

Hvilket inntrykk ønsker tilbyderne å gi brukerne?

 • Clear Channels bysykkel-tilbud oppfattes som troverdig, oppdatert og seriøst. I kategorien brukervilkår blir det for eksempel beskrevet en rekke regler for bruk av syklene, som bidrar til at tjenesten framstår seriøs. Siden fremstår oppdatert ved bruken av relevante kommende datoer for sykkelmiljøet. Brukerne vil reagere positivt ved at aktøren signaliserer disse faktorene.

Hvem er brukeren/kundegruppen?

 • Man må være fylt 18 for å kunne benytte seg av tilbudet
 • Man må være i nærheten av sentrum for å benytte seg av tilbudet.
 • For dem som ønsker å bruke et annet alternativ enn for eksempel buss
 • For dem som skal pendle mellom steder i byen, for eksempel mellom avtaler
 • For turister som ønsker å oppleve ulike deler av sentrum.

Hvordan ønsker man å nå ut til nye brukere?

 • Facebook og Instagram bra plattformer. Oslo Bysykkel oppdaterer Facebook- profilen stadig med innlegg med portrett av mennesker som benytter seg av tilbudet, relevante artikler og bilder. Slik kommuniser dem på en måte som gjør at folk får lyst til å være en del av sykkelmiljøet. Instagram-kontoen blir også flittig brukt av folk som benytter seg av tilbudet. Her har Trondheim en del å lære av. På Trondheim kommune sin nettside står det derimot en artikkel om bysykkel-tilbudet.

Bysykkel differensierer seg fra konkurrentene sine ved å være billig, moderne og miljøvennlig.

Domenekunnskap

Mail sendt til Clear Channel med spørsmål om brukere/aktive brukere:

Hvem er brukerne/ interessenter?

 • studenter
 • turister
 • de som ønsker å være miljøvennlige
 • de som ikke har sertifikat
 • de som ikke har bil
 • de som jobber i byen
 • de som skal ta kollektivtransport videre

Hvordan fungerer det?

Bruk et sykkel-kort (forhåndskjøp) på en av byens sykkelstativer mellom 0600 og 2400. Lån sykkelen i 3 timer. Sett tilbake sykkelen i et stativ med grønt lys.

Hvor mye sykler vi?

 • Folk i Trondheim gjennomfører ca. 40 000 sykkelturer per dag i gjennomsnitt.
 • Sykkelandelen utgjør 8 prosent av alle reiser.
 • Bare Kristiansand med 9 prosent har høyere sykkelandel av større, norske byer. Oslo og Stavanger har 5 prosent og Bergen 3 prosent sykkelandel.

Tallene er hentet fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2009)

Sommer:

 • Sykkelandel samlet: 10–12 prosent.
 • Sykkelandel til og fra jobb/skole: 25 prosent.

Vinter:

 • Sykkelandel samlet: Litt under 3 prosent.
 • Sykkelandel til og fra jobb/skole: 9 prosent.

Hvor langt sykler vi?

Sykkelturene i Trondheim er i gjennomsnitt 3,4 kilometer lange. Det tilsvarer totalt 136 000 kilometer på sykkel på en vanlig dag. 80 prosent av turene er kortere enn fire kilometer.

Hva lurer vi på når vi skal ut i felt?

 • Info om hvor mange som bruker appen i dag.
 • Hva ønsker brukerne å ha i en app.
 • Hva skal til for å bruke en app (for de som ikke bruker app).

Hvordan tjenesten fungerer i dag

Hva er bra?

 • Mange stativ
 • Stativene kan gi deg informasjon til nærmeste stativ med ledige sykler dersom du kommer til et tomt stativ
 • Billig
 • Kort/abonnement må kjøpes for å benytte seg av bysykler. Unngår dermed at sykler blir stjelt eller ødelagt
 • Oversiktlig nettside med mye nyttig informasjon.
 • Q&A
 • Tilpassende: kan velge å lese på norsk eller engelsk

Hva er dårlig?

 • Appen er svært ustabil
 • Bare på engelsk

Hvordan fungerer appen?

 • Vil ikke alltid fungere
 • Syklene bare innenfor byområdet
 • Kundegruppa blir dermed mindre
 • 18 årsgrense for kort. (Ungdomskort?)

Hvorfor trengs appen?

Folk er på farta hele tiden og er til en hver tid på telefon. Derfor er det lett og effektivt å skaffe seg informasjon gjennom en mobilapp. Appen som finnes den dag idag fungerer svært dårlig da den er uberegnelig. Dersom en kan forbedre dette området, vil en kanskje nå ut til flere.

Forretningsstrategien i dag

Hvem finansierer tjenesten?

Trondheim bysykkel er finansiert av reklamer. Trondheim kommunen betaler ingenting for etablering av den tjenesten. Det finnes reklamer på syklene og stativene, som gjør det ganske forståelig for alle.

Hvor kommer vår løsning inn?

Vår løsning er å få flere brukere av bysykkel i Trondheim. Enkel og oversiktlig å bruke app som kan brukes av alle. Vi vil at tjenesten skal ikke koste mer enn den gjør nå. Vi vil at appen skal hjelpe andre når de skal leie sykkel. Vi vil ta være på allerede eksisterende kunder.

Hvordan skiller man seg ut på markedet?

Det er billigere å bruke sykkel som koster 120 kr per år enn å ta buss eller kjøre bil. Sykkel er miljøvennlig og det er veldig mange mennesker som er opptatt av, derfor blir sykkel valgt foran bil. Mange mennesker er opptatt av å holde seg i form eller være aktiv, derfor velger de sykkel. Hvis de ikke har egen sykkel, er det mulig å benytte seg av de tilgjengelige bysyklene. Det er enklere og raskere å komme seg på andre siden av sentrum når man sykler enn går.

Hva er poenget med dette produktet?

-Hva vil kunden oppnå?

Poenget med dette produktet er å få mer folk til å bruke sykkel som er tilgjengelig for alle. Kunden vil oppnå en enkelt løsning for sine kunder gjennom en app istedenfor kort.

Konkurrentanalyse

Alternativ til bysykkel:

 • buss
 • trikk
 • taxi
 • egen sykkel
 • egen el-sykkel
 • bil, el-bil
 • skateboard
 • sparkesykkel
 • rulleskøyter

Noen fordeler med bysykkel:

 • Billig
 • moderne
 • miljøvennlig
 • passer bra for studenter i forhold til hvor stativene er

Noen ulemper med bysykkel:

 • Ikke like pålitelig som andre transportmiddel fordi det kan være tomt for sykler eller ingen ledige stativ å sette fra seg sykkelen.
 • Mindre fleksibel enn andre transportmiddel: Man kan kun bruke sykkelen i sentrumsområdet.
 • Man kan kun bruke en sykkel i 3 timer og det kan være at det er langt unna et stativ å sette fra seg eller ta en sykkel.
 • Mindre komfortabel: Sykkelen er ikke justert til seg selv slik man kan gjøre med sin egen sykkel. Ikke like komfortabel som å sitte på f.eks. buss og bil.
 • Bysykkel differensierer seg fra konkurrentene sine ved å være billig, moderne og miljøvennlig.
A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.