Brainwriting pool

Fredag den 27.november gjennomførte vi brainwriting pool. Gruppen ble da enda større, med to personer til i gruppen. Da fikk vi mikset sammen enda flere innsikter, og flere idéer kom frem. Vi skrev ned én idé per A4- ark, og da vi ble tomme for idéer begynte vi å bygge på hverandres idéer. Vi tok oss god tid til denne metoden, for å få tømt oss skikkelig. Etter denne prosessen ble de sortert etter likhet, og vi avsluttet metoden på det stadiet. Dermed kunne hver enkelt ta for seg de idéene en selv likte best, og utvikle en applikasjon fra dette.

Sortering av like idéer

I løpet av helgen skal jeg jobbe ut konseptskisser og moodboards, i tillegg til å velge hovedkonsept. Jeg kommer også til å skissere opp enkel struktur og flyt i applikasjonen, i hvert fall mellom de viktigste skjermbildene.