Pojď k nám dělat traffica!

2FRESH
2FRESH
Aug 21 · 2 min read

Jsme agentura 2FRESH a aktuálně do naší kanceláře na Letné hledáme nového Traffic Managera. Že tuhle pozici moc dobře znáš? Perfektní, rozhodně čti dál!

Jak si tě představujeme:

 • Jsi ideálně zkušený traffic nebo rozený organizátor, pod jehož rukama věci šlapou.
 • Nebojíš se ozvat, když je něco špatně a bouchnout do stolu, když je potřeba.
 • Jsi milovník procesů.
 • Máš zkušenosti s projektovým řízením anebo z agenturního prostředí.
 • Jsi rád obklopený kreativními dušemi.
 • Orientuješ se v prostředí digitálního marketingu, znáš jednotlivé formáty a jejich specifika.
 • A hlavně máš selský rozum.

Hledáme někoho šikovného, zkušeného a proaktivního. Zkrátka, potřebujeme někoho, kdo nám pomůže hlídat procesy, vyhodnocovat je a přinášet nápady na zlepšení. Empatického jedince, který se umí vcítit do různých typů osobností a zaručí 100% předání infomací mezi stranou A a stranou B. Milovníka win-win situací, který nám pomůže doručovat kvalitní věci včas (a že jich produkujeme!). Někoho, kdo zajistí, že budeme všichni mít klid na práci.

Co ti můžeme nabídnout:

 • Pozici, na které se dostaneš k práci se zajímavými klienty a značkami, které tě budou bavit.
 • Práci v týmu plném kreativních lidí, který si zamiluješ.
 • Kanceláře na Letné.
 • Pět týdnů dovolené.
 • A taky tým zkušených profíků, kteří ti pomůžou posouvat se v kariéře dál.

Proč by se ti u nás v 2FRESH mohlo líbit, je trochu na delší vyprávění, ale rádi ti o tom řekneme víc osobně.

A nakonec budeme rádi, když pošleš svůj životopis na jobs@2fresh.cz. Těšíme se!

Written by

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade